Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bon lan ăp bu nong kah gĭt, pah kan tĕng nau Wa ntĭm

16/05/2019 13:59 G5T+7

Lĕ tât 50 năm Kô ruanh Hồ Chí Minh khĭt khă nĕ rup Păng hôm e dơh dăch, tâm êp đah nau rêh bơh bu nuyh bon lan ăp bu nong tâm lam n’gor.

Ðah nuih n’hâm rŏng mêr, kah gĭt n’hâm suăl ma Wa Hồ, ta âk thôn, bon bơh bu nuyh Bu Nong, Mạ, R’đe, Tày, Nùng, Dao…, ăp r’năk yông rup Wa ta ntŏk uĕh ndrel ma siăm kơ Bri dak tâm wâl. Nau tâm rŏng mêr, kah gĭt nĕ lah jêng âk ntil nau pah kan uĕh gơi nti kơt nau Wa ntĭm. Lơ nar lơ gĕh âk ntil nau kan, bu nuyh pah kan nti kơt nau Wa ntĭm tâm nau pah kan bư mir jan ba n’hanh nau rêh ôi mhau… Yor nĕ, suy kơl ndâk njêng ntŏk gŭ, bri dak lơ nar lơ uĕh, nau rêh bu nuyh bon lan ăp bu nong lơ nar hơm hơm răm, uĕh lăng.

​​​​

Âk r’năk bu nuyh bon lan Bu Nong ta xă Nâm Nung (Krông Nô) yông rup Wa Hồ ta ntŏk uĕh ngăn ngên tâm wâl

Tĕng nau ntĭm tă bơh Wa, bu ndăm bon jê Ea T’ling lăp bư ka han mât chiă Bri dak

​​​​​

Wâl Sam bŭt gưl III Bu nong gŭ nti N’Trang Lơng way ndâk tâ k’dŏ mprơ m’ak tâm mâp nar Wa deh

​​​​

Ðoàn viên, druh ndăm tăm tơm si kah gĭt ma n’hâm suăl Wa

​​​​​

Kah gĭt nau Wa ntĭm, che K’Sớ, Kô ruanh bon B’Dơng, xă Quảng Khê (Dak Glong) nsrôih jă đă bu nuyh bon lan hao nau wăng sa, ndâk njêng nau rêh ân uĕh

Y Sơn

2,705
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.