Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon lan ăp bu nong uănh kh’lay nau pah kan ndâk njêng r’năk hơm răm, uĕh lăng

27/06/2019 10:21 G6T+7

Wa Hồ lĕ lah: “Uănh kh’lay nau pah kan tâm r’năk jêng du ntil nau kan di yor âk r’năk tâm rgŭm mơ jêng bri bon, r’năk uĕh mơ bri bon uĕh, bri bon uĕh nĕ r’năk uĕh tay, nau rêh kon bu nuyh tâm bri bon lan r’năk”.

R’năk Việt Nam dơi njêng, hao đah ăp ntil nau di, nau uĕh suy kơl ndâk njêng nau way bu nong. Ăp ntil nau way kh’lay tâm nau rêh tâm ban gĕh nau rŏng đah bri dak, tâm kơl ta nau rêh, gĕh nau kah gĭt ma u che mê mbâ, gơih nti sơm, gơih pah kan bư mir jan ba, nsrôih rklaih ăp ntil nau jêr jŏk, nau rlong nuih n’hâm dơi r’năk Việt Nam mât mray uĕh, tâm r’nglăp, hao dŏng uĕh tâm nau rêh ntơm kal e tât abaơ… Ndrel ma ăp bu nuyh bon lan lam bri dak, bon lan ăp bu nong tâm n’gor uănh kh’lay, trĕng bư ndâk njêng nau rêh hơm răm, tâm ban ăp ntil nau pah kan ma kon bu nuyh, nau r’gâl mhe, nau uĕh lăng…

​​​​​​

Ndâk njềng r’năk hơm răm, uĕh lăng, jêng du ntil nau pah kan uĕh tâm bri bon

​​​​​​​​​​

R’năk lah ntŏk mât mray, prăp, hao dŏng ân uĕh ăp ntil nau kh’lay tâm nau way

Bon lan Dao lơ nar lơh pah kan di Nau gŭ du huê ur du huê sai, ndâk njêng nau pah kan ma kon bu nuyh tâm ban, tâm rŏng, gĕh nau tâm kơl đah ăp bu nuyh tâm r’năk

​​​​​​​​​​

Ăp bu nuyh tâm r’năk pah kan ân uĕh gơi mât, răk rong, ân ngêt sa n’hanh ntĭm sơm kon se

​​​​​​

R’năk lah ntŏk njêng, răk rong n’hanh mât mray nau way kon bu nuyh

​​​​​​​​​​

Nau deh kon di tĕng nau nchră suy kơl răk rong, mât mray oh kon uĕh tay

Mẫn Doanh

4,222
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.