Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đồng bào các dân tộc chú trọng xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc

27/06/2019 10:21 G6T+7

Bác Hồ từng khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình”.

Gia đình Việt được hình thành, phát triển với những chuẩn mực, giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, đùm bọc lẫn nhau, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách được gia đình Việt giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử… Cùng với người dân trong cả nước, đồng bào các dân tộc trong tỉnh luôn chú trọng, quan tâm xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc...

​​​​​​

Xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, trở thành tế bào lành mạnh của xã hội

​​​​​​​​​​

Gia đình là nơi lưu truyền, nuôi dưỡng, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống

Đồng bào Dao ngày càng ý thức thực hiện chế độ Hôn nhân một vợ một chồng, xây dựng mối quan hệ bình đẳng, thương yêu, có trách nhiệm giữa các thành viên trong gia đình

​​​​​​​​​​

Các thành viên trong gia đình có trách nhiệm bảo vệ, nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em

​​​​​​

Gia đình là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người

​​​​​​​​​​

Việc sinh đẻ có kế hoạch tạo điều kiện nuôi dưỡng và chăm sóc con cái tốt hơn

Mẫn Doanh

4,581
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.