Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon lan bon Trum rom gop, nsrôih ndâk njêng nau rêh mhe

07/12/2017 10:02 G12T+7

Mĭn gĭt nê nê nau uĕh, nau pah kan tâm nau kan ndâk njêng nau rêh mhe, dăch tât 100 r’năk bon lan ta bon Trum, xă Tâm Thắng (Čư Jŭt) lĕ blau pah kan wăng sa, mô gĕh n’sĭng nau kơl kan ma Bri dak.

Bu nuyh R’đe ta ntŏk aơ n’chŭn n’hâm pah kan, bư mir jan ba, n’hao nau rêh gơi gĕh n’sĭt âk ndơ dŏng. Ăp ntil nau kan wăng sa lah tăm ka phê n’hanh chiă rong ndrôk ân deh kon, gĕh n’sĭt prăk ma ăp r’năk bon lan iê bu nuyh rlau 22 r’keh prăk du huê du năm. Rnoh o-ach tâm bon hôm e 7%, ntrŭnh 3% đah năm 2016. Bơh đah nĕ, bu nuyh bon lan tĕng pah kan di uĕh nau kan ndâk njêng bon lan mhe tâm ban ân nđâp neh nkra trong hăn, bư wâl rbŭn bon, rgâl nau way rêh pah kan mô hôm saơ di…

Tâm 98% bon lan R’đe ta bon răk mray, n’hao dŏng ndơ ndơ dŏng kăl e

Kon se R’đe m’ak, mô klach rĭ aơ yor rêh tâm ntŏk uĕh, nau rêh rlau nar rlau hao

Bon lan R’đe sreh tơm ka phê lĕ ranh, gơi tăm tay ăp ntil ka phê TR4, TR5… n’sĭt uĕh tâm nau pan kan, play âk rlau du tân tât 2 tân du hec ta

Ndăn nau kơl tă bơh bri dak, nau ân manh prăk, âk r’năk o-ach tâm bon lĕ rklaih o-ach tă bơh chiă rong ndrôk

Bon lan R’đe ngăch mĭn, nsrôih tâm nau kan ndâk njêng nau wăng sa chiă rong, tăm tơm tĕng nau ntĭm

Bu nuyh bon lan bon Trum ndâk nkra ndrung rong ân nâp, mô hôm gĕh nau kan chiă rong ndrôk rpu, pêp iăr tâm rôm wâl

Mẫn Doanh

979
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.