Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hlôngr yaz ntơưv thangx tsangv cach mangs Nâm Nung

01/09/2016 14:56 G9T+7

Xar Nâm Nung (Krông Nô) nhis nuôr muôx 1.600 tsêr, 6.400 tus nênhs; hur ntơư minhx cxưx nênhs tsơưs M’nông, Chu, Nduôr… txir 60%.

Nâm Nung – Thangx tsangv căn cưr cach mangs B4, zos qơư hoatx đôngs haz jais canr bôs ntơưv xênhr  Quangv Đưc haz Liên khu 5 thâu ntâu Mir. Ntu 1959-1975, cuân haz pêx xinhv xar Nâm Nung tưz pangz ntâu đangs jul, trox nyangr truô sưs nghiêps ntâus tsangv zaiv phongr Kang têz. Shông 1994, Đangv bôx, chinhr cuênx, cuân haz pêx xinhv Nâm Nung lo khơưs Côngz bê Anh hungx lưcx lươngs vur trang pêx xinhv.

Thôngr nhât têz qơưs, têz qơưs tax tul, tsôngv box cxuô minhx cxưx tix vi sâuv thangx angr cach mangs nuôr nax hnuz sir jul, trâu saz uô nox uô hâuk, nhoz truôx têz truôx qơư. Txus nuôr, Nâm Nung tưz muôx ntâu hlôngr yaz cxuô fangz: nênhx vâts tsât, tinh thânx nax hnuz hlôngr ndi trux; 100% tsêr nênhs nhoz qơư muôx pangx tênhz sir zôngv; sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuôz nênhs shông 2015 lo yangx 25 chơưx nhiax/nênhs/shông…

Tươngs đaix ntâus zênhx, thangx tsangv căn cưr cach mangs Nâm Nung

Hês thôngr cưx đêx, thuiv lơis lo pangz, nênhs uô kôngz chos 2 chiv blêx/shông

Chor angr chos cax phê haz phưx txoz muôx 5.000 ha, nux grê chos kôngz sâuv angr lo 45 chơưx nhiax/ha

Iz fangz chor tsangz cxênhx 135, 132, 134, 102…, chor jưs anr 3EM, Flitch, txu pluôs thangx tsangv Têi Nguên trâu saz pangz chia pêx xinhv phuôv tsangr uô nox

Nhuôs zâu hur shông cơưv lo môngl cơưv shuv, uô si

 

Tsôngv box nênhs tsơưs trâu saz tuôr tsêk văn hoar truênx thôngr minhx cxưx

Tangs nro xar muôx yangx 130 km cêr jêx jos luôv khor kho

Mẫn Doanh

755
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.