Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dŭt kah trau sa Bu Nong

10/12/2020 10:16 G12T+7

Rêh dơh dăch đah bri dak, ntơm kăl e bu nuyh Bu Nong tâm lam n’gor lĕ gĕh âk nau bên tâm nau joi ăp ntil play tâm bri gơi dŏng bư trau sa.

Tă bơh ăp ntil play chăt êng tơm bri, bu nuyh Bu Nong lĕ gĭt dŏng, nkra ăp ntil trau sa dŭt ma kah mbung, bô kah n’hanh uĕh ma n’hâm suan săk jăn. Tâm nĕ gĕh ăp ntil play n’hanh ăp ntil n’ha dơi bu dŏng bư trau gĕh iêl, biĕp nse, blân tăng, play ka nok, bôr dak, n’ha rbăl, sêt ntul, măch bri… Trau sa bu nuyh Bu Nong way dơi bu bư sa ân tăng – hăng mrăch, njŭng – rbăl – bô kah…

Bu nuyh Bu Nong bư trau kơt kăl e tâm nar rbŭn

Ăp ntil play n’hanh n’ha dŏng bư trau dŭt ma kah bơh bu nuyh Bu Nong gĕh blân tăng, mrăch bri, play knok, bôr dak…

Âk trau sa dơi bu nuyh Bu Nong prung tâm dĭng n’kar

Iêl gŭch ta ŭnh, mpơl saơ nau rêh dơh dăch đah bri dak bơh bu nuyh Bu Nong

Dŭt ma kah trau blân gâm ndrel sêt gĕh nau tăng - hăng mrăch - sa bơh bu nuyh Bu Nong

Piăng sông trau sa kơt kăl e bơh bu nuyh Bu Nong

H.Mai - N.Nam

5,749
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.