Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đoanx xar Trươngx Xuân pangz đoanx viên pux truôx saz, năng đôngx, uô tsưr luz nênhx

20/10/2016 10:34 G10T+7

Đoanx xar Trươngx Xuân (Đăk Song) muôx 317 đoanx viên thanh niên (ĐVTN), hur ntơư đoanx viên pux txir 30%.

Hur 16 chi đoanx ntơưv xar muôx txus 9 chi đoanx nhoz jêx jos chôngz minhx cxưx nênhs tsơưs. Nôngz nhôngs đhâu, Đoanx xar tsinhr tox điêux ciêns zôngx ziv chia chor đoanx viên pux hur hoatx đôngx đoanx haz phuôv tsangr cinh têr, chuôz thênhx truôx. Chor đoanx viên pux ziv hnuz ziv trâu saz, cuz saz môngs côngv cxuô hoatx đôngx đoanx; ntâu tus pux thanh niên phat hui lo pênhr sưv uô thơưx, chox kra. Tangs nro xar muôx 5 đoanx viên pux minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư lo tsang uô Bir thư chi đoanx jêx jos. Chor pux ĐVTN minhx cxưx nênhs tsơưs tsinhv tsov cưv ntâu hoatx đôngx zos lưu, cơưv shuv haz cxiv tsang lo pênhr, siz pangz uô nox uô hâuk.

Chor hnuz chaix ntux cuz, kangz tuânx, chor shuv xinhz lo chor muôv hluz hur đoanx xar kra tsưr ziv ntâus chiêng

Đhâu chor lơp kra ntul ntâuz txaix, ntâu tix vi tưz pâuz ntul, tuôr tsês nghê truênx thôngr ntơưv minhx cxưx

Chor pux đoanx viên siz thangv tsưr ziv tu phưx txoz

Chi đoanx jos Jâng Plây 2 cxiv tsang lo pênhr 40 chơưx nhiax/shông chia pangz tix vi pênhr ndis nzênhs, phuôv vangv chor mô hinhx cinh têr

Chor pux đoanx viên nênhs M’nông truôx saz, năng đôngx đuô thâuv lo môngs côngv ntâu hoatx đôngx tuôv zênhv cưs Đoanx xar tsov cưv

Tuôx côngv ntâu jas siz tưr, hoatx đôngs đoanx, chor tix vi tsinhv lo zos lưu, cơưv shuv, pâuz ntâu tsưr ziv uô nênhx

Bình Nhi

1,204
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.