Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ðoàn xă Trường Xuân kơl đoàn viên bu ur mô gĭt klach tâm nau kan, ngăch mprăl, gĭt blau tâm nau rêh

20/10/2016 10:34 G10T+7

Ðoàn xă Trường Xuân (Dak N’Soong) gĕh 317 đoàn viên druh ndăm, tâm nĕ đoàn viên bu ur lơ 30%.

Tâm 16 chi đoàn xă gĕh 9 chi đoàn ta ăp thôn, bon mpôl rnoi iê bu nuyh. Tâm ăp năm lĕ lăn, Ðoàn xă pah kan uĕh ngăn gơi kơl ăp đoàn viên bu ur hao wăng sa, ndâk njêng nau rêh đăp mpăn. Ăp đoàn viên bu ur lơ nar lơ nsrôih tâm nau pah kan, gơih ngăn rbŭn kan đoàn; âk bu ur druh blau ngăn ndjôt bôk leo bu kan. Tâm lam xă gĕh 5 đoàn viên bu ur lah bu nuyh mpôl rnoi iê bu nuyh tâm ntŭk gơi bu ruah kan Bí thư ăp chi đoàn thôn, bon. Ăp bu ur đoàn viên druh mpôl rnoi iê bu nuyh hôm e ndâk ăp tâ rbŭn pâl, ntĭm nti n’hanh ndâk njêng prăk krem dŏng kan, tâm kơl oh nur hao wăng sa.

Ta ăp nar yan rlu têh, lôch pơh, ăp kon se nti dơi ăp yuh tâm đoàn xă ntĭm tur chĭng goh goong

Tă bơh ăp jrô ntĭm tanh rui, âk oh nur lĕ blau tanh, prăp mray uĕh nau way ơm mpôl rnoi

Ăp bu ur đoàn viên mbơh hưn nau mbên tăm mray tơm tiêu

Chi đoàn bon Jâng Plây 2 lĕ ndâk njêng krem gĕh 40 rkeh prăk du năm  gơi kơl oh nur gĕh prăk manh, hao pah kan wăng sa

Ăp bu ur đoàn viên bu nuyh Bu Nong janh, ngăch mprăl tâm nau kan kơl n’hâm kan yor yor Ðoàn ndâk kan

Tĕng pâl âk ngăn nau rbŭn, nau pâl đoàn, ăp oh nur bu ur hôm e dơi pâl, ntĭm ôp, gĭt âk blau tâm nau rêh

Bình Nhi

1,031
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.