Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đoanx viên, thanh niên trâu saz yangz shuv, xung cich viv luz nênhx côngs đôngx

28/03/2019 14:31 G3T+7

Tangs nro xênhr Đăk Nông muôx 180.000 đoanx viên, thanh niên (ĐVTN) tuôx côngv sinh hoatx ntơưv cxuô tsov cưv đoanx trưx thuôx.

Chor shông đhâu, cxuô đoanx hur xênhr tưz tsov cưv ntâu hoatx đôngs viv côngs đôngx, tsôngv langx, hu lo chôngz lênhx ĐVTN tuôx côngv xưs li: Khơưs nux tsuô shuv xinhz pluôs, shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs, njuôl moz, phaiz yuôx, chos ntông njuôz, qiz đu lus cêr jêx jos… Chor hoatx đôngs has sâuv pangz uô puv tinh thânx xung cich, tinhs nguêns tưz xưs li tsach nhiêms ntơưv shông hluôs tsuô côngs đôngx.

ĐVTN trâu saz môngl côngv hoatx đôngs yangz shuv đăngs jul

ĐVTN Đoanx khôir Chor cơ cuan xênhr trâu saz til lus côngs đôngx

ĐVTN côngv cxiv tsang jêx jos yaz nhoz jos Jâng Plây 1, xar Trươngx Xuân (Đăk Song)

Chi đoanx Sơv Y têr cênhz njuôl moz, phaiz yuôx tsuô pêx xinhv thangx tsangv txov nhev

ĐVTN trâu saz tso nyangr tinhx nguêns

Khơưs nux tsuô chor cưr shuv xinhz uô nênhx txov nhev ntơưv xar Đăk Som (Đăk Glong)

Y KRắk

5,408
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.