Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ðoàn viên, bu druh ndăm lĕ n’hâm soan nti ren, pah kan kơl n’hao nau rêh tâm bon lan lan

28/03/2019 14:31 G3T+7

Lam n’gor Dak Nong gĕh lơ 180.000 đoàn viên, bu druh ndăm pah kan ta ăp ntŏk ndâk kan đoàn trực thuộc.

Tâm ăp năm lĕ lăn, ăp ntŏk kan đoàn tâm n’gor lĕ pơk âk ntil nau pah kan kơl n’hao nau rêh ma bu nuyh bon lan, tâm bri bon, gĕh âk đoàn viên n’hanh bu druh ndăm tĕng pah kan ndrel: Tâm ban lah gĕh nau kan ân ndơ ma kon se nti sam bŭt gĕh nau rêh o-ach, kon se nti sam bŭt bu nong iê bu nuyh, khăm nau ji, pă dak si mô sŏk prăk, pah kan tăm tơm si, chĭk gâ ta ăp trong hăn… Ăp ntil nau kan nĕ lĕ suy kơl mpơl ân bu saơ n’hâm nsrôih kan, ŭch kơl bon lan tâm ban du nau kan bu druh ndăm đah ma bu nuyh bon lan.

Ðoàn viên, bu drăm nsrôih pah kan nti ren ân dăng n’hâm soan săk jăn

Ðoàn viên, bu druh ndăm Ðoàn khối Ăp ntŏk kan n’gor nsrôih sit tâm ăp ntŏk gơi kơl bu nuyh bon lan

Ðoàn viên, bu druh ndăm pah kan ndâk njêng bri bon mhe ta bon Jâng Play I xă Trường Xuân (Dak N’Soong)

Chi đoàn N’gâng kan Y tế khăm nau ji, pă dak si mô sŏk prăk ân ma bu nuyh bon lan tâm ntŏk gĕh nau rêh jêr jŏk

Ðoàn viên, bu druh ndăm nsrôih ân bu sŏk m’ham

Ân ndơ ma ăp kon se nti sam bŭt gĕh nau rêh jêr jŏk ta xă Dak Som (Dak Glong)

Y KRắk

5,407
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.