Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon têh Gia Nghĩa lơ nar lơ hao

03/01/2019 14:32 G1T+7

Bon têh Gia Nghĩa gĕh r’noh bu nuyh tâm 60.000 nuyh; tâm nĕ bu nong iê bu nuyh rêh ntơm kal e gĕh 13,3%. Nau wăng sa – nau rêh bri bon n’hanh ngih wâl gung trong tâm bon têh Gia Nghĩa hao âk ngăn.

Tât abaơ, 100% trong tâm bon têh dơi bu bư trong dak blĭt n’hanh trong bê tông n’hanh gĕh ŭnh điện dŏng; 97,5% r’noh bu nuyh bon lan dơi dŏng ŭnh điện; r’năk kơp lah gĕh nau rêh kloh uĕh 88,4%; r’noh thôn, bon, ntŏk gŭ bon lan gĕh nau rêh kloh uĕh 87,1%; 96% bu nuyh bon lan gĕh dak kloh dŏng;… Bon têh gĕh 39 wâl sam bŭt, 455 jrô nti, 16 wâl sam bŭt kơp di tâm bri dak. Nau kan kông nghiệp, tăch r’văt drăp – dịch vụ hao, đah lơ 3.800 r’năk tăch r’văt drăp, 353 ntŏk kan kông nghiệp, ndâk bư ndơ kan. Năm 2018, Gia Nghĩa trŭnh gĕh 161 r’năk o-ach, r’noh r’năk o-ach hôm e 0,41%.

Năm 2018, Gia Nghĩa dơi sŏk dăp 6 ntil ndơ kan tâm pă gĕh lĕ r’ngôch 1.366 hec ta

Trong hăn, ŭnh điện, ngih wâl têh uĕh suy kơl bư hao nau uĕh ma bon têh Gia Nghĩa nar aơ

Bu nuyh bon lan lơ nar lơ tĕng kơt nau kan kông nghệ mhe. R’noh kh’lay nau bư mir jan ba gĕh dăch tât 100 r’keh prăk du hec ta

Nglau dak, n’gor dak gĕh âk ngăn, gơi gĕh dak dŏng tâm nau rêh, dŏng bư mir jan ba n’hanh pơk ntŏk ân bu năch hăn pâl n’hanh bư wâl ŭnh điện. Ảnh: Công Tính

Ntil nau kan mhe dơi bu nuyh bon lan tĕng kơt dŏng bư mir jan ban tơm sa play

Ngih wâl sam bŭt lơ nar lơ dơi trĕng uănh, kơl nsu ăp ntil

Xă Dak Nia lĕ pah kan jêh ntil nau kan bri dak ndâk njêng bri bon mhe

H'Mai

5,877
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.