Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Njêx muôl yaz ntơưv jos “4 tsi muôx” Đăk Quoeng

04/06/2020 10:51 G6T+7

Jos Đăk Quoeng, xar Quảng Tân (Tuy Đưc) nhis hnuôr muôx 147 tsêr, tox tsongs ntâu nênhs Hoa, Zir, Langl... uô nênhx nhoz.

Uô ntêx shông 2017, jos Đăk Quoeng lo hu uô jos “4 tsi muôx” viv tsi muôx cêr khor, tsi muôx pangx tênhz, tsi muôx qox haz tsi muôx tsêr văn hoar. Uô kangz 3 shông kra Tsangz cxênhx Têz qơưs haz Pêx xinhv côngv uô, txus hnuôr, jos Đăk Quoeng tưz muôx njêx muôl yaz haz tưz cxuôv bê jos "4 tsi muôx". Jos tưz muôx yangx 3 km cêr plơưr jos lo luôv khor kho, zôngx ziv tsuô pêx xinhv môngl lus. Cxuô chuôz zis tưz muôx pangx tênhz sir zôngv, uô hnox. Qox lo cxiv tsang khor kho, pêx xinhv tsi cxơưx txov nhev môngl lus cheix ntux nangs. Shông 2020, pêx xinhv tsês angr cênhz trôngx qơư cxiv tsang tsêr văn hoar ntơưv jos, txus hnuôr tưz cơ banv uô tar, pêx xinhv muôx qơư cơưv chei, txov cưv hoax đôngs hur nôngz nhôngl zuôr txus hnuôr.

Jos Đăk Queng uô ntêx lo sei li iz hur chor jos txov nhev hlo sâuv thangx tsangv xar Quảng Tân

Pangx tênhz changz lus hur jos Đăk Queng kuôl hnuôr 2 hli

Pêx xinhv muôx pangx tênhz sir zôngv, cxơưz nde luz nênhx

Qox Đăk Queng lo cxiv tsang khor kho

Yangx 3km cêr plơưr jos lo luôv khor kho chia pêx xinhv zôngx ziv môngl lus

Tsêr văn hoar tangz tov lo cxiv tsang uô tar

H’Mai

2,441
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.