Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ðảng viên druh ndăm - Bu nuyh tơm tâm nau kan đoàn ta bon Bu Dăch

26/03/2020 14:49 G3T+7

Chi bộ bon Bu Dăch, xă Quảng Tín (Dak R’lâp) abaơ gĕh 8 đảng viên, tâm nĕ gĕh 7 nuyh đảng viên bu nong iê bu nuyh; đảng viên druh ndăm (dôl pah kan tâm đoàn) gĕh rlau 50%.

Ăp đảng viên druh ndăm dơi bu ruah sŏk tă bơh ăp đoàn viên gĕh âk nau pah kan uĕh, gĕh nau mĭn uĕh, lĕ n’hâm suan ma nau kan. Nau mbơh, leo kan bơh chi đoàn, chi bộ ăp ntŭk suy kơl đảng viên druh ndăm ta bon Bu Dăch rlau nar rlau gĭt ăp ntil nô nau tâm nau rêh. Ntil nau kan, nau rêh, nau kan di bơh ăp đoàn viên – đảng viên aơ mpơl saơ ta nau kan lĕ ma m’hâm suan, gĕh nau nsrôih, mô gĕh nau mbruh, gĕh nuih n’hâm ndâk njêng, leo pah kan lor tâm ăp ntil nau kan druh ndăm… Jêng ăp bu nuyh tơm ta ăp ntil nau kan đoàn tâm xă, ăp đảng viên dru ndăm lĕ leo trong, n’hưch nuih n’hâm đoàn viên bu nong iê bu nuyh ntŭk aơ.

Ăp đoàn viên – đảng viên druh ndăm bon Bu Dăch gơih ngăn nti sơm, pah kan, bư trŭnh nau o-ach, hao nau ndrŏng

Ðoàn viên lah đảng viên nsrôih pah kan, leo kan lor tâm nau kan wăng sa, hao đăp mpăn nau rêh

Ðảng viên ndăm Ðiểu Ba – Bí thư chi đoàn bon Bu Dăch tâm nchră nau kan đoàn đah Ðiểu Kha, deh năm 1993 – Bí thư chi bộ bon

Ăp đoàn viên lah đảng viên ndâk njêng r’năk uĕh lăng, gĭt nau mĭn mô bư tih nau kan deh kon âk tâm r’năk

Ðoàn viên – Ðảng viên Thị Nguyệt (lôch bơh chiau ti) deh năm 1992, Groi Kô ruanh N’gâng kan Bu ur xă Quảng Tín, lah du huê bu nuyh lĕ nuih n’hâm tâm ăp ntil nau pah kan ta bon Bu Dăch

Chi bộ n’hanh Chi đoàn bon Bu Dăch âk năm dơi n’gâng kan bri dak r’nê yor gĕh âk nau pah kan uĕh tâm ăp ntil nau kan

H’Mai

1,569
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.