Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak Wer ndâk njêng ăp ntil nau nchră pah kan tâm r’nglăp đah nau kan n’hao bon lan mhe

12/03/2020 10:34 G3T+7

Jêh dơi kơp di bon lan mhe ta năm 2018, Ðảng bộ, ntŭk kan bri dak n’hanh Bu nuyh bon lan xă Dak Wer n’hao tay ăp ntil nau nchră pah kan, nau nsrôih kan “ân lôch” gơi ndâk njêng đah nau kan n’hao bon lan mhe ta năm 2020.

Aơ jêng du ntil nau pah kan chính trị kh’lay dơi treng tĕng ăp ntil nau nchra pah kan bơh Nau n’hêl tâm Ðảng bộ xă Dak Wer. Tĕng nau kan aơ, Ðảng bộ nchŭn n’hâm suan ndjôt bôk, ntĭm gai pah lan lĕ r’ngôch ăp ntil nau kan bư mir jan ba, ndâk bư ngih wâl gung trong, bư nglau dak, nau pâl mpât săk jăn, nau ntĭm sơm, y tế, lâm nau ji ngot bư trŭnh nau rêh o-ach… Ăp ntil nau nchra pah kan bơh Nau n’hêl tâm r’nglăp đah nau kan n’hao ăp nau nchră kan tâm 19 ntil nau kan ndâk njêng bon lan mhe n’hanh ndâk njêng 2 ntil nau kan mhe lah ntil nau kan mrô 20 gơi ndâk bư ntŭk gŭ uĕh mhe tâm bon lan n’hanh ntil nau kan mrô 21 bư mir ân uĕh – ăp ăp ntil tơm rong mpô mpa ân uĕh.

Ăp thôn, bon ndâk njêng bar ntil nau wăng sa mhe

Tât abaơ, 95% trong hăn tâm bon, thôn tâm xă lĕ dơi bri dak kơl bư jêng trong bê tông tĕng nau kan Bu nuyh bon lan n’hanh Bri dak bư ndrel

Năm 2019, ăp trong hăn têh lĕ dơi bu ndâk bư gâng ŭnh anh măng gĕh ta thôn 1, thôn 7, bon Bu N’đoh…

Thôn 6 gĕh 123 r’năk dơi bu ruah gơi nchŭn n’hâm suan ndâk njêng jêng ntŭk gŭ uĕh mhe tâm bon lan

Bu nuyh bon lan bư sam bŭt dăn kí ndâk njêng r’năk gĕh nau rêh kloh uĕh, r’noh gĕh kí tât 90,9% năm 2019

Bu druh ndăm xă Dak Wer tâm kơl n’hâm suan dônh n’dŏk, suy kơl n’hao uĕh ntil nau kan mât mray kloh uĕh ntŭk gŭ

H'Mai

2,473
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.