Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đắk Sôr nỗ lực về đích nông thôn mới

05/11/2020 13:58 G11T+7

Xã Ðắk Sôr (Krông Nô) có 1.285 hộ, khoảng 5.280 nhân khẩu, trong đó có trên 38% đồng bào dân tộc thiểu số (chủ yếu là người Tày, Nùng).

Những năm qua, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới. Người dân trong xã đã nâng cao ý thức trách nhiệm và tích cực đóng góp sức người, sức của để xây dựng quê hương. Cơ sở hạ tầng, bộ mặt nông thôn Ðắk Sôr ngày càng khởi sắc. Tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm (chỉ còn 5,7%), đời sống của người dân từng bước được cải thiện; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng/năm. Hiện nay, chính quyền và Nhân dân xã Ðắk Sôr đang huy động mọi nguồn lực nhằm hoàn thành 2 tiêu chí còn lại là cơ sở vật chất văn hóa, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật để đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.

Nông thôn mới xã Ðắk Sôr đã có nhiều khởi sắc

Trẻ em trên địa bàn xã được quan tâm giáo dục, chăm sóc sức khỏe

Ðồng bào dân tộc Tày ở xã Ðắk Sôr trồng hồ tiêu xen cây cà phê để tăng thu nhập

Nông dân xã Ðắk Sôr thu hoạch ngô

Xã Ðắk Sôr phát triển chăn nuôi hơn 2.000 con gia súc

Nghề đan lát truyền thống được bà con dân tộc Tày thôn Ðắk Trung gìn giữ

Câu lạc bộ đàn Tính hát Then thôn Nam Cao được thành lập, quy tụ được nhiều phụ nữ người Tày, Nùng tham gia sinh hoạt

Y Krăk

4,882
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.