Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak Som rlau nar rlau hao nau đăp mpăn

12/04/2018 09:25 G4T+7

Xă Dak Som (Dak Glong) abaơ gĕh 2.457 r’năk đah rlau 24.500 bu nuyh, bu nong iê bu nuyh gĕh dăch tât 80%.

Bơh đah tăm ca phê gĕh rlau 2.200 hec ta, jêh peh gĕh ntơm 3 – 3,5 tân du hec ta, tâm xă hôm dơi bu tăm ăp ntil tơm tăm êng tâm ban gĕh tiêu, ba lŏ n’hanh ăp ntil tuh vanh. Bu nuyh bon lan n’hao tay nau chiă rong gĕh 27.000 mpô pa. Gơi kơl bu nuyh bon lan hao nau bư mir jan ba, ăp ntŏk kan, ăp m’bŭch kan lĕ ndâk nkra nglau dak, bong hoch dak, bư trong dak blĭt; sâm kơl ăp ntil tơm tăm, mpô pa rong gơi kơl ăp r’năk o-ach hao nau wăng sa. Yor nĕ, nau rêh bu nuyh bon lan rlau nar rlau đăp mpăn n’hanh gĕh nau hao; gĕh n’sĭt prăk du huê bu nuyh kan du năm tâm năm 2017 tât 21 rkeh prăk.

Trong hăn tâm ăp thôn, bon lĕ dơi bri dak nkra jêng trong dak blĭt, gơi gĕh trong uĕh ân ma bu nuyh bon lan hăn

Wâl sam bŭt dơi ndâk nkra uĕh, gơi gĕh jrô nti sam bŭt ân ma bon lan bu nong iê bu nuyh

Gâng ŭnh, trong rse ŭnh mpanh gơi ndâk nkra lĕ rngôch

Ca phê jêng du ntil tơm tăm kh’lay tâm xă đah rnoh ca phê jêh peh gĕh ntơm 3 – 3,5 tân du hec ta

Âk r’năk lĕ ndâk nkra ndrung gơi chiă rong ndrôk

Y Sơn

2,419
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.