Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak Ru uănh kh’lay pah kan hao n’sĭt âk prăk rêl tâm nau kan ndâk njêng bri bon mhe

05/09/2019 16:12 G9T+7

Pah kan nau kan ndâk njêng bri bon mhe, n’gâng kan bri dak n’hanh bu nuyh bon lan xă Dak Ru (Dak R’lâp) uănh nau kan tâl 10 (gĕh n’sĭt prăk rêl tâm nau pah kan) jêng du ntil nau kan khlay “Bôk nau kan Ndâk njêng bri bon mhe”.

Yor nĕ, lam xă lĕ ndâk, pah kan âk ntil nau kan, ndâk njêng bri bon mhe; kơl bu nuyh bon lan ân manh prăk bri dak; ntĭm kĩ thuật pah kan, kơl ân mpô mpa n’hanh tơm tăm tăm… gơi ăp r’năk bu nuyh bon lan hao nau wăng sa bư mir jan ba nâp phĭt. Bơh đah nau nsrôih tâm n’hâm suan bu nuyh bon lan, tât abaơ, xă lĕ gĕh dăch tât 5.800 hec ta ca phê, điều, tiêu, kao su, tơm tăm sa play n’hanh tuh vanh. Yor tĕng kơt di nau ntĭm khoa học kĩ thuật mât mray nĕ ăp ntil tơm tăm tâm xă jêng ngăn, gĕh play âk. Năm 2018, gĕh n’sĭt du huê bu nuyh tâm nau pah kan tât 40 r’keh prăk du năm.

Du ntŏk mpơl xă Dak Ru nar aơ

Trong hăn luh bư mir jan ba dơi bri dak bư jêng trong bê tông

Lam xă gĕh lơ 178 hec ta tiêu, dôl dơi bu nuyh bon lan mât mray sui phân, chhĭk gâ..., hao jêng ngăn

Xă gĕh tâm 1.590 hec ta điều, jêh pĕ gĕh n’sĭt tât 0,6 tân grăp du hec ta

Nau wăng sa đăp mpăn, âk r’năk bu nuyh Bu Nong ta bon Bu Srê 1 gĕh prăk rêl ndâk bư ngih wâl

A Trư

986
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.