Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk R’moan tuôr truôx đrênhk côngz bê jos văn hoar

23/11/2017 09:07 G11T+7

Shông 2016, jos Đăk R’moan, xar Đăk R’moan (Gia Nghiar) lo côngs nhênhx côngz bê jos văn hoar haz zos iz hur chor jos điênv hinhx ntơưv thix xar haz xênhr hur cxiv tsang jêx jos yaz.

Chor tiêu chuânv chia lo huv jos văn hoar lo pêx xinhv tuôr truôx đrênhk xưs li: Tsi yuôr tsêr pluôs; chir chuôz zis pluôs tsu yuôr 5%; tsêr tamx, xơư nangs lo cxuôv tsês; 100% chuôz zis đăng cir côngv cxiv tsang jêx jos yaz; tsêr văn hoar, hax tângx công côngx lo đâux tư; ntâu truênx thôngr lo tuôr truôx; yangx 95% chuôz zis muôx phương tiênx nôngl, seiz, tiêp cânx xur mông đaix chungr; uô văn minh hur yôngz cus, đaz kruôs…

Tsêr truênx thôngr tangz tov lo đâux tư cxiv tsang uô tar

100% nhuôs zâu lo môngl cơưv

Tsêr mâmx non hur jos lo cxiv tsang yaz đăngr pho

Nênhs M’nông trâu saz uô nox uô hâuk, chuôz zis pluôs txu grêl yuôr 5 tsêr

Nghêx ntul ntâuz txaix truênx thôngr ntơưv nênhs M’nông lo tuôr truôx

Cinh têr ziv hnuz ziv phuôv tsangr, ntâu tsêr nênhs M’nông uô lo tsêr truôx khor

Mẫn Doanh

5,054
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.