Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak R’moan mât rjăp nau kơp bon gĕh nau rêh uĕh

23/11/2017 09:07 G11T+7

Năm 2016, bon Dak R’moan, xă Dak R’moan (Gia Nghĩa) dơi kơp nau kan lah bon gĕh nau rêh uĕh n’hanh jêng du bon tơm leo ăp ntil nau pah kan lor tâm bon têh n’hanh n’gor tâm nau kan ndâk nkra bon lan mhe.

Ăp ntil nau kơp bon gĕh nau rêh uĕh dơi mât rjăp: mô hôm r’năk o-ach, rnoh r’năk o-ach ntrŭnh hôm 5%; wâl răch rơch, wâl gŭ ndăng ndăng dơi lâm lơi; 100% r’năk buăn nau kan ndâk nkra bon lan mhe; wâl rbŭn, gung trong dơi ndâk nkra uĕh; nau kan tanh rui dơi răk mray; rlau 95% r’năk gĕh ti vi uănh, đài iăt, dơh dăch đah nau ntĭm mbơh ma bon lan; gĕh nau rgâl mhe tâm nau kan tâm nkol ur sai, ntâp bu nuyh khĭt…

Wâl gŭ kal e dôl dơi bri dak ndâk nkra dăch jêh

100% kon se jê dơi hăn nti sam bŭt

Wâl sam bŭt kon se jê nti tâm bon dơi nkra mhe têh uĕh

Bu nuyh Bu Nong gơih pah kan bư mir jan ba, bơh nĕ r’năk o-ach ntrŭnh hôm e 5 r’năk

Nau kan tanh rui kal e bơh bu nuyh Bu Nong dơi răk mray

Nau wăng sa rlau nar hao, âk r’năk Bu Nong dơi gĕh prăk dŏng ndâk nkra ngih wâl nâp uĕh

Mẫn Doanh

4,830
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.