Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk R’moan muôx ntâu ndê trux hur phuôv tsangr cinh têr

07/09/2018 09:53 G9T+7

Uô trơưs Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs cxiv tsang jêx jos yaz cênhz cơ câur nganhx kôngz lông, uô kông lông ntơưv xar Đăk R’moan (Gia Nghiar) tưz muôx ntâu ndê trux.

Cơ sơv has tângx zos thôngs, thuiv lơis iz trux lo cxiv tsang nhoz cxuô jêx jos uô jôngx ziv tsuô môngl lus, uô nox uô hâuk haz thâux muôs sanv phâmv… Kôngz lông uô trơưs făngz thâm canh, uô kôngz lông hur saz, cênhz por vêv, chêr biênr, muôs trơưs cangz nux grê, cxangz ndê grê sanv phâmv. Chor joanh nghiêps, hơpx tac xar, tuv hơpx tac côngv chêr biênr, zuôr kôngz lông ziv hnuz ziv cxangz ndê. Ntông chos ntâu zangv, sanv lươngs kôngz lông truôx đrul jê 3.200 ha ntông ntêr shông, 135 ha kôngz lông… Sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuôz nênhs tangs xar lo 32 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

Chor cêr tsinhv đhâu xar Đăk R’moan lo cxiv tsang, môngl lus zôngx ziv, cxiz chênhr ntâu hoatx đôngs cinh têr sâuv thangx tsangv

Tangs nro xar muôx 110 chuôz zis uô luôv muôx qơư truôx, 50 ziv muôs zuôr zâu

Xar muôx 42 ha pangs đêx zôngx ziv tsuôk tsuô kôngz lông

Cax phê zos ntông chos zov chênhr hur phuôv tsangr cinh têr, til môngl txus sanv xuât hưr cơ haz trơưs tiêu chuânv VietGAP

Chor angr ntông nox txir cxangz ndê xưs li sâux riêng, bơ, txir thâur… pangz cxangz nzir cinh têr sâuv côngv iz thangx angr

Sâu fênhx đrăng ziv hnuz ziv saz, chor tsêr đangr pho sâuv thangx tsangv xar cxangz ndê sei

Mẫn Doanh

2,388
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.