Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak R’lâp: Bu nuyh bon lan tâm kơl ndâk njêng bri bon mhe

10/01/2019 10:05 G1T+7

N’qual Dak R’lâp abaơ gĕh 5 xă kơp di Bri bon mhê, gĕh: Ðạo Nghĩa, Nhân Ðạo, Nhân Cơ, Nghĩa Thắng, Dak Wer.

Năm 2018, n’qual n’chŭn âk ntil nau kan kơl, nsrôih ndâk njêng bri bon mhe ta 3 xă Kiến Thành, Quảng Tín, Dak Ru. Ndrel ma nau nsrôih kan ăp ntŏk kan bri dak, nau mĭn bu nuyh bon lan, tâm nĕ gĕh bon lan bu nong iê bu nuyh ta nau kan ndâk njêng bri bon mhe lĕ gĕh âk nau r’gâl mhe. Bu nuyh bon lan lơ nar lơ nsrôih, gơih pah kan bư mir jan ba, gĕh âk nau kan uĕh gơi njêng n’qual tâm ban gĕh nau kan ân nđâp neh, kơl prăk rêl n’hâm soan, drăp ndơ bư trong hăn, wâl sam bŭt,… Klăp mĭn lah tât quý I/2019 ăp xă Kiến Thành, Quảng Tín n’hanh Dak Ru dơi pah kan lôch ntil nau kan ndâk njêng bri bon mhe.

Năm 2018, ndrel ma prăk kơl bơh Bri dak, bu nuyh bon lan ăp xă Kiến Thành, Quảng Tín, Dak Ru lĕ kơl ân prăk, kơl n’hâm soan n’hanh ân nđâp neh gơi bư trong jong 100 km

Bon lan Bu Nong gơih pah kan bư mir jan ba, n’sĭt âk tay prăk tâm nau pah kan lơ 42 r’keh prăk du năm

Bon lan bu nong iê bu nuyh nsrôih ôp nti, sŏk ăp ntil tơm mhe dŏng tăm bư mir jan ba

Bơh đah nau kan lâm lơi nau way mô uĕh, bon lan hôm e mât mray uĕh ăp ntil nau way uĕh tâm nau rêh

Xă Dak Ru gĕh wâl gŭ kơp di uĕh lam xă tât 85%

Bon Ol Bu Tung, xă Quảng Tín lĕ gĕh trong hăn uĕh, ŭnh điện, trong dak hoch, ngih wâl lơ nar lơ dơi bư mhe…

Mẫn Doanh

4,888
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.