Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak Nong tât yăn pĕ play bơ mô lăng m’ak nuih n'hâm

23/04/2020 14:39 G4T+7

Dak Nong abaơ gĕh rlau 2.800 hec ta bơ, neh tăm êng tơm bơ gĕh dăch tât 800 hec ta, tăm n’hanh ma ăp tơm bă bă tâm 2.000 hec ta. Tơm bơ gĕh dăch tât 25% r’noh neh tăm ăp ntil tơm tâm lam n’gor. Play bơ jêh pĕ gĕh ntơm 10 – 15 tân du hec ta.

Ăp n’qual gĕh neh tăm âk tơm bơ lah Dak Mil, Dak R’lâp, Dak N’Soong, Dak Glong… Âk ntil play bơ sa kah ngăn, play âk dơi bu nuyh bon lan tăm âk n’hanh tăch dơi gĕh âk ngăn bu ŭch r’văt sa tâm ban gĕh bơ 034, bơ Booth, bơ Hass, bơ sáp…. Abaơ, ăp r’năk tăm bơ tâm lam n’gor dôl pĕ play bơ tăch. Tĕng nau kan aơ, ăp ntil bơ he ngăn ngăn (bơ dak), bơ sáp, bơ 034 dôl dơi bu pĕ âk. Yor gĕh nau ji tưp Covid-19, ăp ntil play bơ tăch trŭnh r’noh prăk ntơm 5.000 – 15.000 r’băn đah năm e. Bu nuyh bư mir tâm n’gor tât yăn pĕ play bơ đah nau r’vê klach r’noh tăch play bơ mô saơ kh’lay.

Bơ 034 bu nuyh bon lan xă Quảng Sơn (Dak Glong) abaơ dôl tât yăn pĕ play

Bơ Booth dơi bu nuyh bon lan put đah dŭng gơi mô gĕh ndrŭng chuh sa n’hanh n’king dak si mô gĕh lăp ta play lah he krih dak si.

Bu nuyh bon lan xă Nam Bình (Dak N’Soong) pĕ play bơ tăm ndrel ma tơm tiêu

Play bơ dơi bu tăch ta wâl chơ bon têh Gia Nghĩa

Bu nuyh bon lan Dak Mil ruah, dơm tâm dŭng, rdeng hăn tăch ta ăp n’gor tăch

Yor gĕh nau ji tưp, r’noh tăch bơ 034 lĕ trŭnh, abaơ bơ dơi bu tăch ntơm 30.000 – 40.000 r’băn du kí

H’Mai

1,642
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.