Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Ha zov chênhr phuôv tsangr cinh têr nông nghiêps

30/05/2019 13:41 G5T+7

Cênhz đrul pangz mangx ntơưv chinhr cuênx cxuô cxênhx, cxuô nganhx tsưc năng, pêx xinhv sâuv thangx tsangv xar Đăk Ha (Đăk Glong) tsinhr zov chênhr phuôv tsangr cinh têr nôngz nghiêps.

Tangs nro xar nhis nuôr muôx 3.800 ha angr uô nox, hur ntơư cax phê zos kôngz chos zov chênhr đrul muôx li 2.000 ha, sâu fênhx đrăng lo 3 tênhr/ha; phưx txoz muôx jê 600 ha; yangx 300 ha zos ntông nox txir xưs li bơ, sâux riêng, txir lưs mangz…; ntâu zangv kôngz lur nôngz nhôngl xưs li blêx, poz cưs, kos laz, tâuv… tưz lo chos thơưs shông. Iz făngz ntơư, nênhs kôngz hur xar tsinhv zus yênhx cxênhz tus tưv, nhux đăngs, yik, buô  haz yênhx châuv cxênhz tus keiz us… Sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuôz nênhs lo jê 20 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

​​​​​

Cax phê zos kôngz chos ziov chênhr ntơưv trôngx qơư đrul angr muôx li 2.000 ha

​​​​​​

Cxuô zangv kôngz xưs li kos laz, tâuz đăngx lo pêx xinhv phuôv tsangr chia sâu cxangz nhiax

​​​​​

Pangs đêx lo đâux tư cxiv tsang, khu chia bov đamv txâus đêx tsuôk tsuô cxuô zangv kôngz lông

​​​​​

Iz cxa chuôz zis pluôs lo pangz yik nôngz chia phuôv tsangr chuôz thênhx

​​​​​​

Ntâu ntu cêr môngl thangx tsangv uô nox tsinhv lo Têz qơưs đâux tư cxiv tsang

A Trư

2,612
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.