Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak Ha uănh kh’lay hao nau wăng sa bư mir jan ba

30/05/2019 13:41 G5T+7

Ndrel ma nau nsrôih bơh ăp m’gâng, ăp ntŏk kan kơl bon lan, bu nuyh bon lan tâm lam xă Dak Ha (Dak Glong) uănh kh’lay ngăn nau wăng sa bư mir jan ba.

Tâm lam xă abaơ gĕh 3.800 hec ta neh bư mir jan ba, tâm nĕ cà phê jêng du ntil tơm tăm dơi bu tăm âk tâm 2.000 hec ta, jêh peh n’sĭt tât 3 tân du hec ta; tiêu dăch tât 600 hec ta; lơ 300 hec ta lah neh tăm ăp ntil tơm sa play gĕh bơ, sầu riêng, tơm play kroch rse…; ăp ntil tơm tăm gleh nar gĕh ba lŏ, mbo, bum prŭm, tuh… dơi bu tăm ăp yan du năm. Bơh đah nĕ, âk r’năk bu nuyh bon lan rong tay ndrôk, rpu, be, sur n’hanh âk pêp djăr… Gĕh n’sĭt du huê bu nuyh pah kan du năm dăch tât 20 r’keh prăk.

​​​​​

Cà phê jêng du ntil tơm tăm dơi bu tăm âk tâm xă đah neh gĕh tăm tâm 2.000 hec ta

​​​​​​

Ăp ntil tuh vanh tâm ban gĕh bum prŭm, rpuăl dơi bu nuyh bon lan tăm gơi gĕh tay prăk n’sĭt tâm nau wăng sa

​​​​​

Nglau n’gân dak dơi bu koai, bư ân uĕh gơi gĕh dak dŏng tŏ ân ăp ntil tơm tăm

​​​​​

Âk r’năk o-ach dơi bu kơl ân be rong gơi hao nau wăng sa tâm r’năk

​​​​​​

Âk trong hăn luh bư mir jan ba dơi Bri dak su bư mhe

A Trư

2,499
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.