Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak Ha uănh kh’lay nau pah kan n’hao nau wăng sa

14/06/2018 15:18 G6T+7

Xă Dak Ha (Dak Glong) abaơ gĕh 6 thôn, 2 bon đah rlau 11.630 bu nuyh, bon lan bu nong iê bu nuyh Bu Nong, Mông, Dao… gĕh dăch tât 50%.

Ðảng bộ, ntŏk kan ma bon lan n’hanh bu nuyh bon lan xă uănh kh’lay nau kan gĕh n’sĭt prăk tâm nau pah kan jêng du ntil nau kan kh’lay tâm nau kan bri dak ndâk njêng bon lan mhe. Yor nĕ, xă dôl kơl tơm tăm, ân mpô mpa rong; ntĭm kĩ thuật; ân bu nuyh bon lan manh prăk gơi n’hao nau srih tăm, rong mpô mpa. Abaơ, xă gĕh rlau 3.800 hec ta neh dŏng bư mir jan ba, tâm nĕ: Ca phê gĕh rlau 1.940 hec ta; tiêu 605 hec ta; ăp ntil tơm tăm sa play tâm ban bơ, sầu riêng, play kroch rse… rlau 360 hec ta; neh hôm e ba bă nĕ lah tăm ba lŏ, mbo, tuh vanh ăp ntil… Gĕh n’sĭt prăk tâm nau pah kan du huê bu nuyh du năm dăch tât 20 rkeh. Nau bư mir jan ba dơi uănh kh’lay n’hao uĕh, nau rêh bu nuyh bon lan rlau nar rlau hao n’hanh đăp mpăn.

Bu nuyn bư mir bon Ting Wel Ðăng tăm tơm tiêu ta tơm si rêh gơi tơm tiêu iê gĕh nau ji

Bu nuyn bư mir bon Ting Wel Ðăng tăm tơm tiêu ta tơm si rêh gơi tơm tiêu iê gĕh nau ji

Bu nuyh bon lan hôm tăm âk ntil tơm tăm êng tâm ban bơ, sầu riêng, play kroch se… gơi gĕh tay prăk n’sĭt tâm nau pah kan

Bong dak hoch dơi nkra uĕh, gơi gĕh dak dŏng tŏ ân ăp ntil tơm tăm

Rnăk o-ach ta thôn 5 dơi Bri dak kơl ân be rong gơi n’hao nau wăng sa

Du ntŏk mpơl tâm klang xă Dak Ha

Du ntŏk mpơl tâm klang xă Dak Ha

A Trư

2,947
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.