Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đắk D’rông nỗ lực xây dựng nông thôn mới

06/07/2017 14:37 G7T+7

Xã Ðắk D’rông (Chư Jút) có 3.300 hộ với hơn 15.093 nhân khẩu, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 85%. Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay xã đã hoàn thành 11/19 tiêu chí. Trong đó, các tiêu chí khó đã được hoàn thành như y tế, thủy lợi, an ninh trật tự xã hội, văn hóa, điện, hộ nghèo...

Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao, diện mạo nông thôn đã có nhiều khởi sắc, thu nhập bình quân đạt hơn 25 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 9,25%, nhiều nét văn hóa truyền thống của dân tộc thiểu số được phát huy, gìn giữ… Từ nay đến năm 2020, xã tập trung xây dựng và hoàn thành mục tiêu trở thành Xã nông thôn mới.

Bộ mặt nông thôn mới ở xã Đắk D’rông đã có nhiều khởi sắc

Thu nhập bình quân hơn 25 triệu đồng/người/năm

Trường học được đầu tư sửa chữa để kịp thời hoàn thành trước năm học mới 2017 -2018

Ðồng bào dân tộc thiểu số được chăm sóc sức khỏe bằng thẻ Bảo hiểm y tế

6 tháng đầu năm 2017, người dân xã Ðắk D’rông đã hiến đất, đóng góp ngày công làm được hơn 5,5 km đường giao thông nông thôn

Tiêu chí Thủy lợi hoàn thành, đáp ứng tốt nhu cầu nước tưới cho các loại cây trồng

Y Sơn

1,328
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số căn nhà được xây dựng cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tính từ năm 2012 đến nay.

* Lah rnoh wâl dơi ndâk nkra ân ma ăp r’năk gĕh nhâm soan ma bri dak tâm lam n’gor tă bơh Prăk “Ntrok kah gĭt nhâm soan” kơp ntơm năm 2012 tât abaơ.

* Zos chor tsêr lo uô tsuô chor chuôz zis chinhr sach sâuv thangx tsangv xênhr ntơưv Pênhr “Thêv tsax pâux njil” xangv txix shông 2012 txus nuôr.