Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak N’Drŭng nsrôih ndâk njêng ngih wâl gung trong tâm bon lan

23/05/2019 14:02 G5T+7

Xă Dak N’Drŭng (Čư Jŭt) gĕh lơ 3.350 r’năk, tâm 15.150 bu nuyh; bon lan bu nong iê bu nuyh gĕh Bu Nong, Tày, Nùng, Mường… rêh dăch tât 85 % r’noh bu nuyh.

Tâm ăp năm lĕ lăn, xă lĕ mĭn pah kan, jă sŏk dŏng prăk tâm bri dak ndrel ma prăk Bu nuyh bon lan kơl nsu bư gung trong ngih wâl gơi gĕh trong hăn, ndu ndơ dŏng ân ma bu nuyh bon lan. Kơp êng tâm ăp năm 2017 – 2018, xă lĕ sŏk dŏng, rnglăp ăp ntil prăk rêl bơh ăp ntil nau kan gĕh lơ 15 r’me prăk gơi nsu bư ngih wâl, gung trong hăn… Yor nĕ, suy kơl n’hao uĕh nau wăng sa, hao r’gâl mhe nau rêh bu nuyh bon lan.

Bu nuyh bon lan ân nđâp neh, kơl 25% prăk rêl ndrel ma Bri dak bư trong hăn tâm bon lan

Âk trong hăn luh tâm mir dơi bri dak nsu bư uĕh suy kơl n’hao nau wăng sa

100% wâl sam bŭt ăp gưl nti tâm xă dơi bu ndâk bư uĕh

Nglau dak dơi bri dak bư gơi gĕh dak dŏng tŏ ân ăp ntil tơm tăm yan kal wai

Ntil nau kan Mpeh gŭ rêh mhe thôn 15 dơi bu nthăng rse ŭnh gơi gĕh ŭnh điện dŏng ân ma bon lan bu nong iê bu nuyh

Trạm Y tế xă dơi r’văt nsưng gơi gĕh ntŏk bĭch ân ma Bu nuyh bon lan săm nau ji

Y Sơn

4,805
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.