Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak Bŭk So trĕng kơl bư ngih wâl gung trong tâm bri bon

25/07/2019 14:57 G7T+7

Tâm ăp năm lĕ lăn, xă Dak Bŭk So (Tuy Ðức) lĕ jă đă Bu nuyh bon lan kơl n’âp neh n’hanh nsrôih joi dŏng prăk rêl ndâk njêng bri bon mhe gơi ndâk bư ăp ntil ngih wâl gung trong gĕh bư trong rdeh tâm bri bon, ndâk bư gâng ŭnh điện, wâl sam bŭt, trạm y tế, koai nglau dak… gơi ân bon lan dŏng bư hao nau wăng sa – nau rêh tâm bri bon ta xă.

Tât abaơ, xă lĕ bư gĕh lơ 10 km trong dak blĭt n’hanh trong bê tông; 6 wâl sam bŭt kon se jê tât ta wâl sam bŭt gưl III; 2 nglau dak dŏng tŏ ân ăp tơm tăm bư mir jan ba; trạm y tế dơi nsu nŭm ndu ndơ dŏng khăm nau ji, gơi gĕh ndơ dŏng mât mray n’hâm suan ân ma bu nuyh bon lan… Yor nĕ, suy kơl bư hao nau wăng sa, plăch r’gâl n’hanh n’hao uĕh nau rêh ma bu nuyh bon lan.

Du ntŏk mpơl tâm ka lang xă nar aơ

Trong hăn ta thôn 6 dơi bu bư trong dak blĭt

Trạm y tế xă dơi kơp di nau kan y tế, gơi dŏng mât mray n’hâm suan ân ma bu nuyh bon lan

12/12 thôn, bon lĕ gĕh wâl rbŭn bon lan

Wâl chơ dơi ndâk bư têh uĕh, gơi bư gĕh ntŏk tăch rvăt drăp ndơ ân ma bu nuyh bon lan tâm xă

Nglau dak dơi bri dak bư gơi gĕh dak dŏng tŏ ân ăp ntil tơm tăm ta yan kal wai

A Trư

2,617
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.