Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đắk Búk So quan tâm xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn

25/07/2019 14:57 G7T+7

Những năm qua, xã Đắk Búk So (Tuy Đức) đã vận động Nhân dân góp công hiến đất và tích cực huy động nguồn vốn từ các chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới để xây dựng các công trình thiết yếu như đường giao thông nông thôn, điện lưới quốc gia, trường học, trạm xá, thủy lợi… phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Đến nay, toàn xã đã có hơn 10km đường nhựa và bê tông; 6 trường học từ mầm non đến THPT; 2 hồ thủy lợi dự trữ nước phục vụ sản xuất; trạm y tế được đầu tư thiết bị đầy đủ, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân… Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện và nâng cao đời sống của Nhân dân.

Một góc trung tâm xã hôm nay

Đường giao thông tại thôn 6 đang được nhựa hóa

Trạm xá đạt chuẩn về y tế, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân

12/12 thôn, bon đã có nhà văn hóa cộng đồng

Chợ nông thôn được xây dựng khang trang, tạo thuận lợi cho nhu cầu mua bán của người dân trên địa bàn

Hệ thống thủy lợi cơ bản đã đáp ứng nhu cầu nước tưới cho các loại cây trồng trong mùa khô

A Trư

2,615
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.