Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chiênr binh lâul cênhz đrul kuz tsêr thiz oz

29/04/2020 15:25 G4T+7

Zos chor tuz tros tưz ntâus tsangv hur jas ntâus tir Mir, ntâus tsangv thôngz kangz ntux..., uô kangz tror lus tsêr, ntâu chiênr binh lâul nhoz kâuv têz tưz tsir tuôx Đăk Nông nhoz, uô hnox haz zos kuz tsêr thiz oz ntơưv zus.

Thâuv kror tuôx tsi ntâu txov nhev, tangz sis nênhs gruôl, sir jul haz saz tơưr tưz lo yangz shuv hur tuz tros, chor nênhs ntơư tưz sir jul uô hnox uô hâuk ntơưv têz qơưs yaz. Sâuv “măts tsâns” cinh têr, tsơưv tưz ntâu shông, đăngs jul tưz ntâul tang sis tsinhv cuz saz lu suô hnox uô hâuk. Ntâu chiênr binh lâul cxiv tsang mô hinhx zus tsax, chos kôngz, uô langx luôv muôx kangz hâu, chuôz zis uô nênhx truôx. “Uô nênhx muôx jul, uô nênhx vangv mênhx” tưz zos iz hur chor phương châm ntơưv chor chiênr binh lâul nhoz Đăk Nông.

Tsơưv uô nênhx nhoz kror tưs, chor chiênr binh lâul tsinhr ndu njôngr công ntơưv Lâul Hồ

Ntâu chiênr binh lâul tưz zos qox tuôv, môngl côngv hoax đôngs, pangz đăngs jul cxiv tsang trôngx qơư hur ntu têz qơưs tax tul

Chiênr binh lâul Hoàng Thanh Sắt, minhx cxưx Zir nhoz jos 2, xar Đăk Ha (Đăk Glong) cê zus tsax, chos kôngz cênhz uô luôv chia phuôv tsangr chuôz thênhx

Zơưv Sắt seiz hluz Huân chương Chiênr công hangx Pêz lo Têz qơưs puz viv chiênr công jông yangx hur jas ntâus tsangv por vêv đriv făngz kâuv têz

Ntơưv Cao Bằng, chiênr binh lâul Nông Văn Dung, minhx cxưx Zir tuôx uô nênhx, uô hnox nhoz jos 7, xar Đăk Ha (Đăk Glong)

Zos iz lênhx nênhs pôngz đăngs jul los đôngs 61% tangz sis zơưv Dung tsinhr trâu saz uô hnox uô hâuk, muôx luz nênhx truôx

H'Mai

1,553
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.