Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ka han rmanh dơh dăch ma ntŭk rêh tâl bar

29/04/2020 15:25 G4T+7

Lah ăp bu nuyh bư ka han tă tâm lơh đah phung My, tâm lơh bơh pĭt n’har bri…, jêh thơ luh bư ka han, âk ka han rmanh tă bơh mpeh Bắc lĕ ruah n’gor Dak Nong gơi gŭ rêh, ndâk njêng nau pah kan n’hanh jêng ntŭk rêh tâl bar.

Nau rêh ntơm sa ơm ta aơ gĕh âk ngăn nau jêr jŏk, khă nĕ đah nuih n’hâm gơih, nsrôih n’hanh nau janh tă dơi bu ntĭm bư ka han kăl e, khăn păng mô rlu nsrôih tâm nau kan kan bư mjr jan ba ta ntŭk neh ntu mhe. Ta nau kan “mặt trận” joi nau wăng sa, năm lĕ âk, n’hâm suan mô hôm dăng khă nĕ nau pah kan hôm răp jăp. Âk ka han rmanh lĕ ndâk njêng ntil nau kan chiă rong mpô mpa, srih tăm, tăch r’văt drăp ndơ, đăp mpăn nau rêh tâm r’năk. “Rêh dăng n’hâm suan săk jăn, rêh gĕh nau way” lĕ jêng bar ntil nau pah kan bơh ăp ka han rmanh ta Dak Nong.

Khă gŭ rêh ta ntŭk aơ ntŭk ri, âk ka han rmanh kah gĭt nao nao n’hâm suan Wa Hồ

Âk ka han rmanh lĕ jêng bu nuyh r’nglăp, bư tĕng pah kan, suy kơl ndâk njêng nau rêh tâm bon lan

Ka han rmanh Hoàng Thanh Sắt, bu nong Tày ta thôn 2, xă Dak Ha (Dak Glong) chiă rong mpô mpa, srih tăm ăp ntil tơm gơi bư hao nau wăng sa

Che Sắt mât mray uĕh Sam bŭt Gĕh n’hâm suan tâm lơh Hạng pe dơi Bri dak r’nê yor gĕh âk n’hâm suan tâm lơh mât chiă neh ntu n’har bri mpeh Bắc

Tă bơh Cao Bằng, ka han rmanh Nông Văn Dung, bu nong Tày gŭ rêh, ndâk njêng nau kan ta thôn 7, xă Dak Ha (Dak Glong)

Lah du huê bu nuyh tă bư ka han roh 61% n’hâm suan khă nĕ che Dung lĕ ma nau nsrôih tâm nau pah kan, ndâk njêng nau rêh đăp mpăn

H'Mai

1,589
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.