Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Luz nênhx yaz ntơưv tsôngv box nhoz jos B’lân

11/01/2018 09:54 G1T+7

Jos B’lân, xar Ðăk Môl (Ðăk Song) nhis nuôr muôx 171 tsêr, đrul 1.114 tus nênhs; tiv zix zos tsôngv box M’nông, Ê đê nhoz.

Nhis nuôr, jos muôx li 60 ha angr uô nox; hur ntơư muôx jê 40 ha kôngz công nghiêpx ntêr nôngz nhôngl xưs li cax phê, phưx txoz, ntông nox txirr..., 17 ha blêx lax chos lo 2 chiv/shông, yuôr chor zos angr chos kông lur nôngz nhôngl xưs li poz cưs, tâuv, kos laz… Iz făngz kôngz, pêx xênhv tsinhv zus jê 40 tus nhux đăngs chia cxangz nhiax txas, hlôngr yaz luz nênhx. Kangz shông 2017, chor chuôz zis pluôs hur jos txu grêl yuôr 30 tsêr. Sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuôz nênhs lo yangx 20 chơưx nhiax/shông.

Phưx txoz tangz tov lo pux tuz nhuôs zov chênhr chos haz krêz đăngr angr chos

Tangs nro jos muôx jê 20 ha cax phê, sâu fênhx đrăngz lo 3 tênhr/ha

Hêx thôngr cưx đêx bov đamv txâus tsuôk 17 ha angr chos blêx lax 2 chiv/shông

Têz qơưs tưz pangz txir nhux đăngs nôngz lai Brahman tsuô chor tsêr côngv nhiav zus chia phuôv tsangr pangz nhux đăngs trôngx qơư

Cinh têr phuôv tsangr, ntâu chuôz zis minhx cxưx M’nông hur jos tưz cxiv tsang lo ntâu luz tsêr truôx khor đangr pho

Tsêr văn hoar hur jos lo cxiv tsang đangr pho đap ưngr nhu câux cơưv chei, cơưv shuv, sinh hoatx côngx đôngx

A Trư

3,889
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.