Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau rêh mhe bơh bu nuyh bon lan ta bon Blân

11/01/2018 09:54 G1T+7

Bon Blân, xă Dak Môl (Dak N’Soong) abaơ gĕh 171 r’năk, đah 1.114 bu nuyh, gĕh âk bu nuyh R’đê, Bu Nong rêh.

Abaơ, bon gĕh rlau 60 hec ta neh bư mir jan ba; tâm nĕ gĕh dăch tât 40 hec ta neh tăm tơm kông nghiệp gĕh ka phê, tiêu, tơm tăm sa play…, 17 hec ta neh tăm ba lŏ 2 yan du năm, hôm e iê neh lah neh tăm ăp ntil tơm tăm gleh nar gĕh mbo, tuh vanh, bum chưn… Bơh đah tăm ăp ntil tơm, bu nuyh bon lan chiă rong tay 40 mlâm ndrôk gơi gĕh prăk n’sĭt tâm nau kan, plăch rgâl nau rêh. Năm 2017, rnoh o-ach tâm bon lĕ ntrŭnh hôm e 30 r’năk. Gĕh n’sĭt prăk dăch tât 20 r’keh du huê bu nnuyh du năm du năm pah kan.

Tơm tiêu jêng du ntil tơm dơi bu nuyh bon lan n’hao tăm n’hanh pơk huy neh tăm

Lam bon gĕh dăch tât 20 hec ta ka phê, gĕh n’sĭt play ka phê jêh peh tât 3 tân du hec ta

Trong bong hoch dak dơi nkra uĕh gơi gĕh dak dŏng tŏ ân ma 17 hec ta neh tăm ba lŏ 2 yan du năm

Bri dak kơl ân du mlâm ndrôk n’kuăng Brahman ân ma ăp r’năk bon lan rong dŏng ch’hâng ndrôk me

Nau wăng sa hao, ăp r’năk bon lan Bu Nong tâm bon lĕ ndâk nkra âk ngih wâl têh uĕh

Wâl rbŭn bon dơi nkra uĕh gơi gĕh wâl rbŭn bu nuyh bon lan, nti sơm, dơh dăch rbŭn pâl

A Trư

3,888
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.