Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cư Jút trâu saz tuôr tsês haz phat hui văn hoar ntơưv nênhs Ê đê

03/04/2020 10:02 G4T+7

Nôngz nhôngl đhâu, hâux lưv tuôr tsês haz phat hui văn hoar minhx cxưx Ê đê sâuv thangx tsangv hênhx Cư Jút tưz muôx kangz hâu hênhr.

Hur côngs đôngx haz hur iz tsêr Ê đê tưz pâu sangr tuôr tsês banv săc văn hoar xưs li tuôr tsês lus has, khâuz ndơưk, côngx chiêng, tsêr ntêr, nghêx truênx thôngr... Ntâu nghês nhân tưz trâu saz kra côngx chiêng, kraz ndâu, ntul ntâuz txaix tsuô cxênhx hluôs. Iz cxa lêr hôis truênx thôngr tiv zix ntơưv nênhs Ê đê tưz lo côngs đôngx haz cxuô nganhx côngv têk tror uô tơưv. Hnuôr zos kror jông thâuv cưs ntâu văn hoar ntơưv tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs tangz tov pôngz jux jul hur ntu hôis nhâps haz phuôv tsangr nhis hnuôr.  .

Tsôngv box Ê đê hnangr khâuz ndơưk truênx thôngr môngl côngv Lêr siz jênhv cưr tix tsôngv box minhx cxưx Ê đê (hnuz 22/12/2019)

Nghêx ntul ntâuz txaix lo ntâu kuôl pux Ê đê nhiav haz phat hui muôx kangz hâu

Thanh niên Ê đê cơưv shuv nghêx kraz ndâu

Đinh năm zos chuôz tangv muôx grê ntơưv nênhs Ê đê, muôx grê tinh thânx lux yangx

Txir nênhx Ê đê nhiav haz tuôr tsês đanx Goong

Ntâu pangz chiêng ntơưv nênhs Ê đê hênhx Cư Jút lo cxiv tsang, tuôr tsês haz phat hui muôx kangz hâu

Tsôngv box sangx huz chơưr mol tsư kangz nzal cưs kuôl pux nênhs Ê đê hur jos uô lo

Hnox truênx thôngr cênhz luz nênhx, sinh hoax cxuô hnuz ntơưv tsôngv boxx Ê đê

H'Mai

2,331
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.