Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cư Jút nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Ê đê

03/04/2020 10:02 G4T+7

Thời gian qua, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Ê đê trên địa bàn huyện Cư Jút đã đạt được nhiều kết quả.

Trong cộng đồng và trong mỗi gia đình Ê đê đã có nhận thức về việc bảo tồn bản sắc văn hóa như giữ gìn tiếng nói, trang phục, cồng chiêng, nhà dài, nghề truyền thống… Nhiều nghệ nhân đã tích cực truyền dạy cồng chiêng, đan lát, dệt thổ cẩm cho thế hệ trẻ. Một số lễ hội truyền thống tiêu biểu của người Ê đê cũng được cộng đồng và các ngành chung tay phục dựng. Đây là những tín hiệu đáng mừng khi mà nhiều giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số đang bị mai một  trong quá trình hội nhập và phát triển hiện nay.

Đồng bào Ê đê mặc trang phục truyền thống tham gia Lễ kết nghĩa anh em đồng bào dân tộc Ê đê (ngày 22/12/2019)

Nghề dệt thổ cẩm được nhiều phụ nữ Ê đê gắn bó và phát huy hiệu quả

Thanh niên Ê đê học nghề đan lát

Đinh năm là tài sản quý giá của người Ê đê, mang giá trị tinh thần to lớn

Đàn ông Ê đê yêu thích và giữ gìn đàn Goong

Nhiều đội chiêng của người Ê đê huyện Cư Jút được thành lập, duy trì và phát huy hiệu quả

Đồng bào thưởng thức ché rượu cần thơm ngon do phụ nữ Ê đê trong buôn làng làm ra

Ẩm thực truyền thống gắn với đời sống, sinh hoạt hằng ngày của đồng bào Ê đê

H'Mai

2,630
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.