Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Công viên Đais tươngr Vor Nguên Giap ntơưv por trôngz har txưr xa

03/10/2019 10:33 G10T+7

Công viên Đais tươngr Vor Nguên Giap lo cxiv tsang hur khuôn viên muôx li 400m2 ntơưv por trôngz har txưr Sơn Ca, njâur trôngz Trươngx Sa (Khanhr Hoax).

Kror qơư nhânr zos đeiv tươngs tsân jung Đais tươngr lo uô ntơưv poz jêz sa thachx iz đeiv lux, xuz ntal til lus angr lôngl. Tov kangz tươngs zos đeiv tươngx shênhv gâul krâuz nênhr, ntêr yangx 20m haz saz muôx li 2,5m. Sâuv đei vtươngx tror uô tơưv lus đruôl haox hungx đhâu 300 đeiv đuôz, tư liêus has txus luz nênhx hoax đôngs cach mangs ntơưv Đais tươngr Vor Nguên Giap đrul hlux muôx jul ntơưv Cuân đôis pêx xinhv Viêtx Nam has tsongs haz lưx lươngs Haiv cuân has jiêng...

Công viên zos qơư tsov cưv tsi tsês chor hoax đôngs zor zux truênx thôngr Cach mangs, chor hoax đôngs sinh hoax văn hoar-văn nghês, thêv zux, thêv thos... tsuô canr bôs, chiênr sir.

Tươngs đaix Đais tươngr Vor Nguên Giap lo uô bâuv poz jêz sa thachx iz đeiv hlo

Đrul yênhx puô đeiv đuôz tư liêus, công viên zos “kror qơư laz” chia zor zux truênx thôngr cach mangs tsuô chiênr sir hluôs

Nuôr tsinhv zos qơư chor chiênr sir hluôs tsinhr môngl lus haz sinh hoax văn hoar, văn nghês

Canr bôs, chiênr sir por trôngz har txưr Sơn Ca chos ntông njuôz, uô muôx shênhv njuôz, hur saz, jông gâux tsuô công viên

Công viên zos qơư tsov cưv chor tsangz cxênhx zos lưu văn nghês ntơưv canr bôs, chiênr sir por trôngz har txưr Sơn Ca cênhz pangz côngz txux ntơưv angr lôngl tuôx

Lê Phước

4,516
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.