Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kông viên Ðại tướng Võ Nguyên Giáp tâm ka lang kô lao dak rlai

03/10/2019 10:33 G10T+7

Kông viên Ðại tướng Võ Nguyên Giáp dơi ndâk bư ta neh huy 400 met vuông ta kô lao Sơn Ca, ăp kô lao Trường Sa (Khánh Hòa).

Nau uĕh gâng rup Ðại tướng Võ Nguyên Giáp aơ lah dơi ndâk bư tă bơh lŭ sa thạch têh, măt măt bơh kơh neh. Bơh kơi gâng rup lah du mlâm mpir wil, jong tâm 20 met n'hanh prêh tâm 2,5 met. Ta gâng rup mpơl nau rêh uĕh tâm 300 mlâm rup, sam bŭt kăl e mbơh n'kôch nau rêh ma kăch mạng bơh Ðại tướng Võ Nguyên Giáp n'hanh ma nau têh dăng bơh Ka han Bu nuyh bon lan Việt Nam lah ndrel n'hanh ka han mât chiă Dak rlai lah êng...

Kông viên jêng ntŏk ndâk pơk ăp ntil nau kan mbơh ntĭm nau way kăch mạng, ăp ntil nau pâl mprơ - nau way, pâl mpât săk jăn - tâm rlong nau dăng n'hâm suan.... ân ma kan bộ, ka han.

Gâng rup Ðại tướng Võ Nguyên Giáp dơi bu ndâk bư tă bơh lŭ sa thạch têh

Ðah âk rhiăng m'lâm rup ntơm bơh kăl e, kông viên jêng "ntŏk chăng" gơi mbơh ntĭm nau way kăch mạng ân ma ka han ndăm

Aơ jêng ntŏk ka han way tât hăn khâl n'hanh tâm rlong nau way, nau mpât mprơ

Kan bộ, ka han kô lao Sơn Ca tăm tơm si, gơi gĕh ntŏk gŭ rêh uĕh, kloh, ta kông viên

Kông viên jêng ntŏk ndâk pơk ăp ntil nau pâl k'dŏ mprơ đah kan bộ, ka han ta kô lao Sơn Ca đah phung kan tă bơh kơh dak rlai

Lê Phước

4,652
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.