Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hlôngr txangr lus cinh têr-tsôngv langx nhoz xar đriv Thuâns Hanhs

31/07/2019 18:37 G7T+7

Thuâns Hanhs (ĐăkSong) zos xar buôs đriv, muôx angr đangr 93,43 km2, muôx 2.500 tsêr, 9.500 tus nênhs; 11 minhx cxưx cưr tix nhoz uô cê sâuv 14 jos. Hur ntơư, muôx 6 jos nhoz buôs đriv têz qơưs Campuchia.

Lo pangz ntơưv chinhr cuênx cxuô cxênhx, cxuô nganhx tsưc năng, pêx xinhv hur xar tox tsongs phuôv tsangr cinh têr, chos cxuô zangv kôngz xưs li: cax phê, phưx txoz, kos laz, jâuz krưr, txir cuô muôl Hưng Yên… Iz făngz, pêx xinhv tsinhv zov chênhr phuôv tsangr langx luôv. Zos li, luz nênhx Pêx xinhv hur xar ziv hnuz ziv phuôv tsangr. Hur shông 2018, sâu fênhx đrăngz lo yangx 41 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

Iz cxa chuôz zis nhoz jos Thuâns Nghiar tưz muôz ntông txir cuô muôl Hưng Yên lus chos sâu lo ntâu

Pêx xinhv jos Thuâns Trung sâu jâuz krưr

Nênhs kôngz jos Thuâns Lơis tu phưx txoz

Vangx tênhr jâuz njuôz ntơưv jos Thuâns Lơis

Iz kror qơư zuôr kos laz ntơưv xar

100% ntu cêr môngl lus đhâu jêx jos lo luôv cxeik, mox nhex

Cơ sơv khu mair grul đêx pangz mangx tsuô pêx xinhv

Trường Thịnh

4,663
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.