Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Plăch r’gâl tâm nau wăng sa-nau râh bon lan ta xă n’har bri Thuận Hạnh

31/07/2019 18:37 G7T+7

Thuận Hạnh (Dak N'Soong) lah du xă tâm mpeh n’har bri, gĕh neh ntu huy 93,43 km2, r’noh bu nuyh rêh gĕh 2.500 r’năk, 9.500 bu nuyh; 11 oh nô bu nong rêh ta 14 thôn. Tâm nĕ, gĕh 6 thôn dăch mpeh n’har bri dak Drôn.

Dơi treng kơl bơh ăp n’gâng kan tâm bri dak, ăp ntŏk kan, bu nuyh bon lan tâm xă lĕ nchŭn n’hâm suan bư hao nau wăng sa – nau rêh tâm bon lan, tăm ăp ntil tơm gĕh: ca phê, tiêu, bum prŭm, tơm tăm bư trau, play jrang Hưng Yên…, Bơh đah nĕ, bu nuyh bon lan n’hao tay nau kan tăch r’văt drăp ndơ – pơk ntŏk kan. Yor nĕ, nau rêh Bu nuyh bon lan tâm xă lơ nar lơ hao. Tâm năm 2018, gĕh n’sĭt du huê bu nuyh kan tât 41 r’keh prăk du năm.

Âk r’năk bu nuyh bon lan ta thôn Thuận Nghĩa r’văt tơm play jrang Hưng Yên tăm

Bu nuyh bon lan thôn Thuận Trung đôk bắp kải

Bu nuyh bư mir thôn Thuân Lợi mât mray tơm tiêu

Wâl bu tăm tơm dŏng bư trau ta thôn Thuận Lợi

Du ntŏk tăch r’văt bum prŭm ta xă

100% trong hăn ta ăp thôn lĕ dơi bri dak bư trong lŭ, trong bê tông

Wâl nkra ŭnh điện dak ân ma bu nuyh bon lan

Trường Thịnh

4,664
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.