Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Plăch rgâl mhe tâm nau kan ntĭm n’hanh nti kon se ta Wâl sam bŭt gưl I n’hanh gưl II Trần Văn Ơn

18/11/2016 15:55 G11T+7

Năm nti 2016 – 2017, wâl sam bŭt gưl I n’hanh gưl II Trần Văn Ơn, xă Dak Nia (BT Gia Nghĩa) gĕh 16 jrô đah 404 kon se nti ntơm ta jrô 1 tât jrô 9, tâm nĕ dăch tât 80% kon se nti lah bon lan kon bu nong iê bu nuyh.

Wâl sam bŭt gĕh 75% nai ntĭm kơp di, nai ntĭm druh ndăm âk copy ngăn, gĕh nau gơih, lĕ nuih nhâm tâm nau kan, way jă đă, mbơh ntĭm ăp rnăk n’hanh oh kon hăn nti. Ntơm bôk năm tât abaơ, wâl sam bŭt mô gĕh ôh kon se kkon bu nong iê bu nuyh chơ lơi nti, rlu nti; phung kon se gơih (hăn nti sam bŭt) gĕh 98%. Wâl sam bŭt way ndâk nau tâm rlong kan ntĭm uĕh, nti blau tĕng nau kan ăp khay, jrô nâp phĭt, phung kan tâm rlong rnê ăp pơh, ndâk jêng nau mơng kan n’hanh nuih nhâm nsrôih tâm rlong kan, ntĭm nti ân ăp kon se nti.

Ndu ndơ dăng tâm wâl sam bŭt uĕh ngăn gơi gĕh ndu ndơ ân kon se dŏng nti

Kon se nti dơi nti nau mblang n’hanh nti dŏng măy vi tính tâm nau nti Tin học

Âk kon se nti bu nuyh bu nong iê nuyh mô klach, way yơr ti nti ta mông nai ntĭm

Âk kon se nti bu nuyh Mạ ŭch ngăn rŏ sam bŭt n’đơn ta jrô rŏ sam bŭt mông rlu pâl

Cờ vua jêng ndơ pâl dơi âk kon se bu nuyh bu nong ruah pâl ta ăp mông rlu pâl

Tâm mông mpah siăm kơ, wâl sam bŭt rnglăp nau ntĭm Hăn tâm gung trong, n’gang ăp ntil nau way mâp săk jăn ân kon se nti…

Nau kan rong sur neh bơh ăp chi đội tâm wâl sam bŭt dơi ndâk kan na nao gơi gĕh prăk dŏng kơl ăp kon se gĕh nau rêh jêr jŏk

Bình Nhi

1,141
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.