Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau kan ndâk njêng bon lan mhe gĕh âk ntil nau dơi pah kan lôch uĕh

08/10/2020 14:00 G10T+7

Jêh rlau 10 năm bư tĕng Nau kan ndâk njêng bon lan mhe, n’gor Dak Nong lĕ gĕh 22 xă kơp di bon lan mhe; ngih wâl gung trong rlau nar rlau hao; nau kan y tế - ntĭm sơm rlau nar rlau plăch r’gâl tâm nau kan, bri dak dơi mât mray đăp mpăn, nau rêh Bu nuyh bon lan hao tay, tâm nĕ gĕh âk mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh, mpeh ngai, mpeh vêch; abaơ mô hôm gĕh xă e hŏ gĕh 5 ntil nau kan…

Lam n’gor lĕ jă dăn âk prăk rêl, tâm nĕ gĕh n’hâm suan kơl tă bơh bu nuyh bon lan tâm ban gĕh nau kan kơl prăk rêl, kơl ân nđâp neh, kơl n’hâm suan… Tâm năm 2010 – 2020, lam n’gor lĕ joi dăn gĕh rlau 91.918 r’me prăk ndâk njêng bon lan mhe, tâm nĕ Bu nuyh bon lan kơl 2.113 r’me prăk… Tâm năm 2021 – 2025, n’gor mra n’hao tay nau kan ndâk njêng bon lan mhe ân jru, gĕh nau nâp phêt gơi n’hao uĕh nau rêh gĕh drăp ndơ, nau rêh tâm nuih n’hâm Bu nuyh bon lan. N’gor nsrôih pah kan gĕh 3 n’qual, bon têh kơp di bon lan mhe; nsrôih kan gĕh 34 xă kơp di bon lan mhe, 24 xă kơp di bon lan hao tay…

Bu nuyh bon lan bon Kon Hao, xă Dak Ha (Dak Glong) yông siăm kơ Bri dak wơt nau m’ak Rbŭn têh Ðảng

Trong hăn tâm bon, thôn ta mpeh ngai, mpeh vêch, mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh dơi bri dak nkra jêng trong dak blĭt, trong bê tông rlau nar rlau âk

Trạm y tế ta ăp xă gĕh âk bon lan bu nong iê bu nuyh rlau nar rlau dơi bri dak nkra mhe, gơi gĕh ntŭk khăm săm nau ji ân ma bu nuyh bon lan

Nau nti sam bŭt, tâm nĕ gĕh kon se nti Wâl sam bŭt Bu nong gŭ nti gưl II n’hanh gưl III rlau nar rlau dơi bu ntĭm nti uĕh

Bu nuyh bon lan lĕ nuih n’hâm pah kan gơi kơl n’hâm suan ndâk njêng bon lan mhe

Nglau dak bât dơi bu koai jru gơi gĕh dak dŏng tŏ bư mir jan ba ân ma Bu nuyh bon lan

Mai Anh

5,053
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.