Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau kan 135 năm kan 2016-2020: Ndâk bư âk ngih wâl gung trong ma bu nuyh bon lan

26/12/2019 10:22 G12T+7

Nau kan 135 năm kan 2016 – 2020 lah Ntil ndơ kan 2 tâm Nau kan bri dak bư Trŭnh nau rêh o-ach nâp phêt tĕng Nau n’hêl mrô 1722/QĐ-TTg lơ 02/9/2016 bơh Thủ tướng Chính phủ nsu ta 18 xă (12 xă gĕh nau jêr jŏk ngăn ngên n’hanh 6 xă mpeh n’har bri) n’hanh 73 thôn, bon buôn tâm ăp xă mpeh I, II gĕh nau rêh jêr jŏk.

Lĕ r’ngôch prăk rêl Trung ương dŏng kơl rlau 191 r’me prăk; tâm nĕ, prăk dŏng ndâk bư ngih wâl gung trong rlau 141 r’me, nsu ndâk bư ndơ dŏng ân bu nuyh bon lan tâm mpeh ndâk nau kơl… Nau kan aơ suy kơl bư hao nau wăng sa ma r’năk gĕh nau rêh o-ach, bon lan bu nong iê bu nuyh gĕh ndơ dŏng bư mir; ntĭm tay nau pah kan bư mir jan ba; ndâk njêng nau kan bư trŭnh nau rêh o-ach; ntĭm nau pah kan, ntĭm nau nti ma 3.984 ân kan bộ tâm bon lan…

Tâm năm 2016 – 2020, lam n’gor gĕh 289 ngih wâl gung trong dơi ndâk bư mhe

Âk trong bê tông dơi bư uĕh suy kơl bu nuyh bon lan gĕh trong hăn uĕh, nơih hăn luh bư mir jan ba

Wâl sam bŭt dơi bư mhe gơi kon se nti sam bŭt tâm mpeh gĕh nau rêh jêr jŏk gĕh jrô nti sam bŭt

Du ntu dak dơi bu nuyh bon lan dŏng uĕh ta xă Dak Nia (Gia Nghĩa)

Bu nuyh Bu Nong dơi kơl măy dŏng bư mir jan ba tă bơh nau kan 135 tâ tâl 2

Ntil nau kan bư hao nau wăng sa suy kơl âk r’năk bu nuyh bon lan klaih nau rêh o-ach

H'Mai

2,541
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.