Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tâm kơl ti, kơl n’hâm suan n’jrăng, n’gang nau ji tưp Covid-19

16/04/2020 09:58 G4T+7

Ðah nau mĭn nsrôih pah kan “n’gang nau ji tưp tâm ban n’gang bu pit bri dak neh ntu he”, lĕ r’ngôch bri dak dôl nsôih nuih n’hâm gơi tâm kơl ti bư trŭnh n’hanh n’gang nau ji tưp Covid-19.

Nau kan n’hao nau mĭn gĭt, pah kan di nau kan nkhah nau rêh, pah kan ăp ntil nau kan n’jrăng n’gang nau ji tưp Covid-19 dơi bu uănh kh’lay. Âk bu nuyh bon lan lĕ n’hâm suan kơl n’hưch nuih n’hâm, drăp ndơ gơi n’hanh Ðảng, Bri dak nchŭn kan n’jrăng, n’gang nau ji tưp Covid-19, suy kơl mât mray uĕh nau rêh bon lan, đăp mpăn nau rêh, nau ngăch mprăl n’hâm suan Bu nuyh bon lan. Âk drăp ndơ ngêt sa n’hanh ndơ dŏng bă bă dơi bu nuyh bon lan kơl, ndơp n’hưch nuih n’hâm, kơl nai dak si, kan bộ, ka han – ăp bu nuyh dôl ma lĕ n’hâm suan n’jrăng, n’gang nau ji tưp…

Chi đoàn Báo Dak Nong ân drăp ndơ, n’hưch nuih n’hâm Phung kan n’jrăng n’gang nau ji tưp Covid-19 ta xă Tâm Thắng (Čư Jŭt). Ảnh: Y Sơn

Y, nai dak si nar măng pah kan uănh săk jăn duh hĕ mô ăp bu nuyh bĭt rdeh găn ta Trạm ksiêm nau ji tưp ta Cai Chanh, xă Dak Ru (Dak R’lâp)

Ăp bu nuyh bĭt rdeh têh rdeng ndơ tĕng kơt di nau kan put mbung n’hanh uănh săk jăn duh hĕ mô lah bĭt rdeh găn ta trạm ksiêm nau ji tưp

Ðoàn viên druh ndăm n’qual Dak R’lâp nkah n’hanh ân siăm put mbung ma bu nuyh bĭt rdeh mô gĕh siăm put mbung

U Lê Thị Lễ (88 năm) ta bon jê Kiến Ðức (Dak R’lâp) kơl ân ndơ ma phung kan n’jrăng n’gang nau ji tưp

Che Vũ Minh Tiến (bơh ma ti), Kô ruanh bon Bu Dăr, xă Quảng Trực (Tuy Ðức) sŏk dŏng prăk păng nơm gơi in sam bŭt mbơh ntĭm nau kan n’jrăng n’gang nau ji tưp Covid-19. Ảnh: A Trư

Âk bu nuyh bon lan, doanh nghiệp, bu nuyh gĕh nuih n’hâm uĕh ân ndơ dŏng ma bon lan bu nong iê bu nuyh gĕh nau jêr yor nau ji tưp Covid-19

H'Mai

2,322
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.