Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Côngv têk bangx tsaz tsuô nênhs pluôs, tsôngv box nênhs tsơưs

17/01/2019 15:27 G1T+7

Đrul tinh thânx “Tangs nro côngv têk viv nênhs pluôs – tsi chia lênhx tưs pôngz kangz”, cxuô trôngx qơư, cxuô nganhx, cxuô cxênhx haz côngx đôngx tưz côngv têk pangz nênhs pluôs, nênhs chinhr sach, tsôngv box nênhs tsơưs muôx cxangz điêux ciêns chia tos Tsaz sur saz, lov jêv.

Tsaz Buô shông 2019, tangs nro xênhr sir jul kruôz hu tsơưs hlo 35.000 poz hnux tsaz, muôx li 100% lênhx nênhs thuôx chor lo pangz por lênhx lo puz hnux.

Ntâu chuôz zis pluôs, tsôngv box nênhs tsơưs lov jêv thâuv tos tsaz sur saz hur chor tsêr yaz lo zos

Tsôngv box Môngz, xar Đăk Som (Đăk Glong) shir phangz nhênhx hnux tsaz

Tsôngv box M’nông, xar Quangv Tâm (Tui Đưc) lo pangz chor nhu iêur phâmv thiêt iêur, tos iz luz tsaz lov jêv

Cuz saz nhênhx hnux tsaz ntơưv chor chuôz zis pluôs ntơưv chor pangz tưx thiêns hur haz tov đrâu xênhr

Ntâu pangz cưs yuôx côngv njuôl moz, pangz yuôx tsuô pêx xinhv pluôs tov shông yaz

Chor nhuôs nxeik tsôngv box nênhs tsơưs lo pangz vêv xinhz têk tơư hur chor tsangz cxênhx tinhx nguêns tsaz ntơưv chor tsov cưv đoanx thêv hur xênhr

Chor cưr thiêur nhi tsôngv box nênhs tsơưs lo khơưs par thangx, đêx hâuk, cxuô zangv uô si chia tos tsaz

H'Mai

1,151
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.