Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tâm kơl n’hâm soan ân ndơ sa têt ma bu nuyh o-ach, bon lan bu nong iê bu nuyh

17/01/2019 15:27 G1T+7

Ðah nuih n’hâm “Lam bri dak tâm kơl n’hâm soan ma bu nuyh o-ach – mô chơ lơi du huê bu nuyh bơh kơi”, ăp n’qual, ăp n’gâng, ăp ntŏk kan n’hanh bri bon lĕ tâm kơl n’hâm soan ân ma bu nuyh o-ach, bu nuyh gĕh n’hâm soan ma bri dak, bon lan bu nong iê bu nuyh gĕh tay drăp ndơ dŏng gơi wơt sa Têt cổ truyền ân hơm răm, uĕh m’ak.

Têt cổ truyền Kỷ Hợi năm 2019, lam n’gor nsrôih pah kan kuăl dăn iê ngăn ngên tâm 35.000 ntil ndơ têt, tâm ban gĕh 100% ăp bu nuyh gĕh nau rêh jêr jŏk dơi ân ndơ sa têt.

Âk r’năk o-ach, bon lan bu nong iê bu nuyh gĕh nau m’ak yor dơi wơt sa têt dŭt ma răm ta tâm rŏng mhe dơi bu bư

Bu nuyh Mông, xă Dak Som (Dak Glong) m’ak dơn ndơ bu ân sa têt

Bu nuyh lan lan Mông xă Quảng Tâm (Tuy Ðức) dơi bu ân ăp ntil ndơ, wơt sa du yan têt m’ak

Nau m’ak dơi ndơ ăp ntŏk kan tâm n’gor n’hanh bơh tach n’gor ân sa têt bơh ăp r’năk gĕh nau rêh o-ach

Âk ntŏk kan y, nai dak si pah kan ndrel gơi khăm săm nau ji, pă dak si ma bu nuyh o-ach ta nar dăch tât năm mhe

Ăp kon se bu ur bon lan bu nong iê bu nuyh dơi bu ntĭm n’hanh kơl krêch neh jâng nheh ti ta tâ kan kơl n’hâm soan yan kao dơi ndâk tâm n’gor

Ăp kon se jê bon lan bu nong iê bu nuyh dơi bu ân banh kẹo, dak ngêt, ndơ pâl wơt sa têt

H'Mai

1,107
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.