Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tâm kơl n’hâm suan mât nau rêh Bon lan bu nong iê bu nuyh

10/06/2021 14:24 G6T+7

Bơh đah nau nsrôih pah kan ân uĕh ăp ntil nau kan, ndơ kan, nau kơl bu nong bơh ăp n’gâng kan Bri dak, ăp phung kan, ntŭk kan, câu lạc bộ, bu nuyh kơl… lĕ nrsôih tâm kơl n’hâm suan mât chăm nau rêh đăp mpăn ta mpeh Bon lan bu nong iê bu nuyh.

Âk nau pah kan kơl nau rêh ma Bon lan gĕh nau kan mpoh ang nau mĭn dăn, tâm kơl n’hâm suan pah kan yor phung kon se mpeh yôk, ndâk nkra wâl tâm rŏng, kơl nau rêh ân kon se dơi nti săm Bŭt, n’gon piăng Bư trau kơl bu nuyh o-ach… Tă bơh ăp ntil nau kan aơ lĕ tâm r’nglăp nô nau tâm rŏng tâm nuih n’hâm, pơk uĕh nau rêh bơh kơi ma ăp bu nuyh gĕh nau rêh jêr jŏk, sâm tâm kơl nau jêr jŏk ma Bon lan bu nong iê bu nuyh.

Nau kơl bơh ăp phung kan tâm Bon lan, ăp n’gâng kan, doanh nghiệp,… sâm kơl lâm nau ji ngot trŭnh nau rêh o-ach ma Bon lan

Âk doanh nghiệp trĕng kơl, mât mray druh ndăm, kon se, sâm kơl kon se dơi nti săm Bŭt

Bơh đah nau pah kan mbơh ntĭm nau n’jrăng n’gang nau ji tưp Covid-19, phung kông an n’gor hôm ân ndơ ma Bon lan bu nong iê bu nuyh gĕh nau rêh o-ach tâm n’qual Čů Jŭt

Kon se bu nong iê bu nuyh xă Dak Ru (Dak R’lâp) dŏng dak kloh yor ăp bu nuyh gĕh nuih n’hâm uĕh kơi nkra

Du mlâm wâl dơi ndâk nkra, du ntil nau pah kan dơi pơk huy, sâm kơl plăch r’gâl nau rêh tâm nuih n’hâm, nau rêh gĕh drăp ndơ dŏng ma Bon lan bu nong iê bu nuyh

Nau pah kan kơl n’hâm suan bơh ăp phung kan, ntŭk kan mât mray uĕh n’hâm suan săk jăn ma Bon lan mpeh ngai

Mẫn Doanh

4,294
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.