Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư tơm tâm nau kan n’jrăng n’gang yăn prăng ma ăp tơm tăm

20/02/2020 13:43 G2T+7

Âk khay mô gĕh mih, bri siăl sơh, nô nau yăn prăng mô tŏng dak tŏ abaơ gĕh âk ngăn ta ăp n’qual n’hanh ta bon têh tâm lam n’gor Dak Nong.

Âk rbăn hec ta neh tăm ăp ntil tơm abaơ dôl ma tŏ dak yor bri duh nar. Âk neh bu nuyh bon lan tăm tơm ca phê, mbo, ba lŏ n’hanh ăp tơm tuh vanh ta ăp n’qual… dôl ma iêu n’ha, nĕ bư iê dơm gĕh play tâm năm bơh kơi n’hanh klach ngăn roh mô gĕh n’sĭt rĭ aơ tâm nau pah kan. Tâm nĕ, gĕh âk n’gor dak têh, n’hor dak jê lĕ suăt, ăp nglau n’gân dak, nglau dak lĕ suăt, bu nuyh bon lan dŏng âk prăk rêl gơi manh rdeh koai ntu gơi gĕh dak dŏng tŏ ân ăp tơm tăm…

Bu nuyh bon lan ăp n’qual dôl ma khoer ntu dak gơi gĕh dak dŏng n’hanh dŏng tŏ ân ăp ntil tơm tăm tâm yăn prăng

Bu nuyh bon lan thôn Dak Kuăl 3, xă Dak N’Drung (Dak N’Soong) klach mô tong dak, ndăn nglau dak hôm e gĕh âk dak gơi tŏ ma ăp tơm tăm

Nô nau mô tŏng dak dŏng abaơ âk ngăn tâm ăp ndrênh lŏ tăm ba

Du nglau n’gân dak têh ta n’hor tơm tâm xă Dak N’Drung abaơ lĕ suăt n’hanh mpông pơk dak lĕ suăt sơh, chăt hĭp

Bu nuyh bon lan phường Quảng Thành, bon têh Gia Nghĩa manh rdeh koai ntu dak gơi gĕh dak dŏng tŏ ân ăp tơm tăm

Nglau n’gân dak bu nuyh bon lan xã Quảng Khê, n’qual Dak Glong suăt lĕ r’ngôch

Mai Anh – A Trư

3,801
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.