Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chi bộ bon Bu Rwuah pah kan uĕh ntil nau ndjôt bôk

28/11/2019 14:28 G11T+7

Chi bộ bon Bu Rwuah, xă Dak N’Drung (Dak N’Soong) abaơ gĕh 11 đảng viên; tâm đó 8 đảng viên bu nong iê bu nuyh, du huê đảng viên nữ.

Tâm ăp năm lĕ lăn, tĕng bư Nau n’hêl bơh Ðảng ủy klơ, ăp ntŏk kan ủy ndâk njêng nau n’hêl gơi ntĭm gai, ntĭm đảng viên, ăp ntŏk kan n’hanh bu nuyh bon lan tâm bon hao nau wăng sa, ndâk njêng nau rêh ân uĕh. Yor nĕ, nau đăp mpăn tâm bon dơi mât mray nâp phĭt; nau way kơt kăl e dơi mât mray, hao dŏng; nau rêh đang viên tâm chi bộ n’hanh bu nuyh bon lan ta bon lơ nar lơ r’gâl mhe; r’noh prăk gĕh n’sĭt du huê bu nuyh kan du năm tâtm 30 r’keh prăk. Ăp năm, 100% đảng viên Chi bộ lĕ pah kan uĕh nau kan bu klơ jao. Chi bộ dơi Ðảng ủy klơ kơp lah dơi pah kan lôch uĕh ăp ntil nau kan tâm âk năm.

U Thị Niê (lôch bơh chiau ti) Groi bí thư Chi bộ, Kô ruanh chi hội M’bŭch kan bu ur n’hưch nuih n’hâm oh nur bu ur pah kan ân uĕh ăp ntil nau ndâk kan

Che Ðiểu Phốt (bơh ma ti) Bí thư Chi bộ, Kô ruanh bon Bu Rwuah ôp khâl, n’hưch nuih n’hâm bu nuyh bon lan gơi pah kan bư mir

Nau n’hêl chi bộ uănh kh’lay nau kan n’hưch nuih n’hâm bu nuyh bon lan, đảng viên tăm ca phê, tiêu

Tĕng bư nau ndâk kan bơh chi bộ, phung vâng tanh tâm bon lĕ dơi ndâk njêng n’hanh pah kan uĕh

Bu nuyh bon lan mât mray n’hanh hao dŏng uĕh âk ndơ uh pâl kăl e

Yor dơi Ðảng ndjôt bôk ntĭm gai, âk r’năk bu nuyh Bu Nong tâm bon lĕ gĕh nau rêh đăp mpăn

A Trư

3,698
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.