Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chi bộ bon Bu Bir kloh uĕh nâp phêt âk năm na nao

26/01/2018 14:02 G1T+7

Chi bộ bon Bu Bir, xă Quảng Tín (Dak R’lâp) abaơ gĕh 10 nuyh đảng viên, tâm nĕ gĕh 2 9 nuyh đảng viên bon lan bu nong iê bu nuyh, 2 he đảng viên bu ur.

Tâm ăp năm lĕ lăn, chi bộ ngăch mprăl ngăn ndâk njêng nau nchră kan n’hanh mbơh ntĭm nŭm ăp nau Jrŭ bơh Ðảng ủy gưl ka lơ ma chi bộ. Tă bơh nĕ, ntĭm, gai nê nê đảng viên, ăp ntŏk kan n’hanh bu nuyh bon lan hao nau wăng sa, ndâk njêng nau rêh ân uĕh… Yor nĕ, nau rêh bu nuyh bon lan tâm ban ăp đảng viên tâm chi bộ rlau nar rlau hao. Ăp ntil nau way mô uĕh tâm nau rêh dơi lâm lơi, nau way kal e dơi răk mray, nau rêh bon lan dơi mât uănh đăp mpăn.

Âk năm lĕ lăn, 100% đảng viên tâm Chi bộ bon Bu Bir pah kan jêh uĕh nau kan dơi jao. Chi bộ dơi gưl ủy Ðảng ka lơ kơp lah kloh uĕh, nâp phêt âk năm na nao.

Ta ăp tâ rbŭn tâm ăp khay, Bí thư Chi bộ Ðiểu Minh uănh kh’lay ngăn nau ntĭm trong kan chính trị tâm nuih n’hâm ăp đảng viên

Ðảng viên, Bí thư Chi đoàn Thị Ly (bơh ma ti) jă đă đoàn viên druh ndăm nsrôih tĕng pah kan đoàn tâm bon

Groi Bí thư Chi bộ Ðiểu B’Lết (bơh chiau ti) ôp khâl, n’hưch nuih n’hâm bu nuyh bon lan gơih pah kan, bư mir jan ba

Tĕng nau pah kan n’hao wăng sa bơh Ðảng, Bri dak, âk r’năk bon lan lĕ r’văt măy ăp ntil gơi dŏng bư mir jan ba

Âk ntil ndơ dŏng kal e pâl kal e tâm ban goong lŭ n'hanh cĭng goong he nga ngăn, yăng ndrănh… dơi ăp đảng viên, bu nuyh bon lan joi n’hanh răk mray

Minh Huyền

2,986
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.