Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chi bộ bon B’Sê rê A kloh uĕh nâp nâl lih li ăp năm

26/10/2017 09:27 G10T+7

Chi bộ bon B’Sê rê A, xă Dak Som (Dak Glong) abaơ gĕh 10 đảng viên, tâm nĕ gĕh 9 nuyh đảng viên bon lan bu nong iê bu nuyh, 3 nuyh đảng viên bu ur.

Tâm ăp năm lĕ lăn, chi bộ uănh kh’lay ngăn nau kan ntĭm sơm chính trị ma ăp đảng viên, bu nuyh kan ăp ntŏk kan n’hanh phung bu nuyh bon lan; tĕng kơt ăp ntil nau n’hêl kan bơh Ðảng ân ma ăp bu nuyh đảng viên kan. Chi bộ jao ma ăp bu nuyh đảng viên gĕh du ntil nau kan nê nê tâm ban: Ðảng viên bu ur pah kan ân uĕh nau kan mô ân bă kon âk; đảng viên druh ndăm dơn nau kan ntĭm nti phung đoàn; đảng viên ka han bon lan, mât uănh đăp mpăn bri bon dơn nau kan mât uănh ân uĕh nau rêh ma bon lan; đảng viên kan bộ ntĭm gai bon dơn nau kan ntĭm bư mir jan ba ma bu nuyh bon lan.

Âk năm lĕ lăn, 100% đảng viên Chi bộ bon B’Sê rê A dơi pah kan jêh uĕh nau kan bri bon jao. Chi bộ dơi Ðảng bộ n’gor kơp “Di nau kloh uĕh, nâp nâl” lih li 5 năm, tâm năm kan 2010 – 2015.

Ðảng viên H’Griêng (bơh chiau ti) ntĭm sơm oh nur bu ur pah kan ân uĕh nau kan mô ân bă kon âk tâm r’năk

Ăp bu nuyh đảng viên way đă bu nuyh bon lan yông siăm kơ Ðảng, siăm kơ Bri dak tâm ăp nar rbŭn têh, nar têt

Bí thư Chi bộ K’Trung (bơh chiau ti) tâm nchră nê nê ăp ntil nau kan, nau n’hêl ma kô ranh uănh gai bon lor ma ndâk dŏng kan tâm chi bộ

Du ntŏk mpơl bon B’Sê rê A nar aơ

Yor chi bộ leo ntĭm trong pah kan uĕh, nau rêh ăp đảng viên ndrel ma bu nuyh bon lan rlau nar rlau hao, đăp mpăn

Ðảng viên K’Trung đă bu nuyh bon lan răk mray uĕh ăp ntil ndu ndơ dŏng uh pâl kal e bu nuyh Mạ

Bí thư Chi bộ K’Trung n’hưch ntĭm bu nuyh bon lan n’hao uĕh nau pah kan bư mir jan ba

A Trư – Y Krắk

3,689
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.